Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:58
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#50717Nevykonání svolávací akce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
18.05.2021, před 2 lety

Stanislav Vobr

Znění stížnosti

Na konci roku 2020 jsem na stránkách https://recall.skoda-auto.com/ zjistil že na mé vozidlo je vyhlášená svolávací akce a mám se dostavit do servisu. Z důvodu tehdejší situace kdy bylo vyžadováno vyvarovat se kontaktů a opouštět domov jen v nezbytně nutných případech jsem tuto návštěvu odložil (denně umíraly stovky lidí na covid19). Bohužel když jsem se dostavil v březnu 2021 do servisu tak mi bylo sděleno že žádná svolávací akce na mé vozidlo není vyhlášena. Toto mne velice udivilo, jelikož na konci roku mne jejich web doslova vyzval k dostavení se do servisu a začal jsem pátrat. Po velice zdlouhavé diskuzi s infolinkou jsem zjistil že svolávací akce skončila k 1.březnu a součástky které se nachází ve vozidle jsou opravdu určeny k výměně. Vzhledem k situaci která panovala koncem minulého a začátkem tohoto roku si myslím že neměla být tato svolávací akce ukončena a doufal jsem v prodloužení a proto jsem apeloval na infolince Škoda Auto a.s. o prodloužení. Nicméně mi bylo řečeno že ačkoliv by mi mohli vyhovět tak nechtějí a že na tuto svolávací akci nevzniká právní nárok a můj podnět považují za uzavřený. Po požadavku o předání na oddělení stížností mi bylo sděleno že již nejsou schopni mi více pomoci.


Produkt

Svolávací akce 28F7, ve vozidle se nenachází tyto díly 06B 905 115 R ani 06A 905 115 D


Požadované řešení

Požaduji provedení svolávací akce na mém vozidle a tím pádem bezplatnou výměnu dotčených dílu jak je ve svolávací akci uvedeno.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.5.2021 15:38, před 2 lety

Dle § 5 odst. 7 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, platí, že výrobce nebo distributor jsou povinni umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět výrobci nebo distributorovi na jejich náklady. Dojde-li k uvedení nebezpečného výrobku na trh, má společnost oznamovací povinnost a zároveň i povinnost přijmout dostatečná opatření odpovídající charakteristice výrobku. Tím byla v uvedeném případě svolávací akce, kde mělo být přijato dostatečné opatření, což se nestalo.

Nestalo se tak ovšem v důsledku (ne)jednání spotřebitele, nikoliv podnikatele. Na druhé straně je třeba vnímat specifickou situaci zapříčiněnou pandemií nemoci COVID-19, která zasáhla celou společnost, a proto by jednání společnosti mělo být tím spíše solidární s jejím zákazníkem.

Z těchto důvodů sice nepovažujeme postup společnosti za nezákonný, ale přinejmenším za neetický.

Společnost se zbytečně vystavuje riziku, že na základě tohoto případu si spotřebitelé učiní obrázek o tom, jak společnost jedná v hraničních situacích, kdy se může k zákazníkovi zachovat nadstandardně, ale nemusí.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.6.2021 14:13, před 2 lety

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2021 13:50, před 2 lety

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.