Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#50719Reklamace / Odstoupení od kupní smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 10 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.05.2021, před 2 měsíci

Tomas Hubinek

Znění stížnosti

Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi z již druhé reklamace po více než 2 měsících naši kolobežku ER22 neopravenou a bez jakéhokoliv dokumentu či potvrzení o průběhu reklamace. Pouze v mailu jsme obdrželi informaci, že byla zaruční oprava zamítnuta z důvodu (nepravdivého tvrzení), že byla baterie poškozena vodou. Přestože po následné důkladné revizy bylo zjistěno, že baterie se voda ani nedotkla, neboť její ochranný stiket má stále bílou barvu viz foto (pouze v případě polití stiket zčervená). Baterie rozebrána a zjistěna závada utržené spojovací kontakty a vypálený kovový spoj od zásahu z reklamace. Vše opraveno, následný test baterie ok. Celkové přetěsnění silikonem oproti původnímu nefunkčnímu těsnění prováděné tavnou pistolí z výroby. Dále nefunkční klakson také odpadnutý spojovací drát. Dále stržený závit v šasí, také neopraveno. Fixace řidítek neopraveno, chybějící fixační šrouby ze spodu. Celková hlučnost kolobežky nevyhovující. Nutnost dotažení fixace veškerých spojů..

Video v důsledku nadměrné velikosti možné zaslat na vyžádání přes odkaz pro sdílení na stránce uloz.to .

Tedy závěrem nákup u firmy ecowheel pro obyčeného člověka může být katastrofou, namísto požitku z jízdy elektrickou kolobežkou. Kdy v případě již druhé závady a vynakládání 600,-kč na dopravení vadného výrobku do reklamace, kdy potom ještě čekáte přes 2 měsíce na opravený kus, obdržíte koloběžku ve stejném stavu jako byla odeslána s konstatováním že bylo způsobeno politím vodou, přestože to bylo vadou výrobku a také špatným již prvním reklamačním servisem.

Navíc již od začátku byly problémy když jsme přišli vyzvednout objednaný kus ER58 strong černá a na showromu nám bylo sděleno že není k dispozici, prestože bylo psáno skladem. A tedy místo toho jsme obdrželi vadný kousek ER22 červená..

Zde prostě není radno nakupovat..


Produkt

Vadný výrobek


Požadované řešení

Na základě výše uvedeného žádáme o vyměnu stavající červené ER22 OPRAVENÉ A FUNKČNÍ kolobežky za původně objednaný a nedodaný kus ER58 strong černá. Případně E22 bílá nebo černá.

Případně žádáme odstoupení od kupní smlouvy a úhradu zbytecně vynaložených nákladů na spedici do reklamace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.5.2021 15:35, před 2 měsíci

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má pak právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku a požadovat vrácení peněžních prostředků..

Nevyřídí-li prodávající reklamaci včas, porušuje zákon o ochraně spotřebitele a tím se dopouští přestupku. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Co se zamítnutí reklamace týká, pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.


Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2021 10:45, před měsícem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2021 11:50, před 22 hodinami

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.