Společnost


AutoESA a.s.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#50771Zvýšená cena během rezervace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.05.2021, před 2 měsíci

Karolína Bělochová

Znění stížnosti

Objednali jsme si nezavaznou objednávku automobilu. Den poté, jelikož bylo na druhé straně republiky, jsme si chtěli jet auto prohlédnout a případně ihned koupit. Byli jsme vážní zájemci. Večer jsem se všimla, ze námi rezervované auto bylo zdraženo o necelých 30.000 Kč. Ihned jsem volala na pražskou centrálu a bylo mi řečeno, ze se muže stát, ze když se dá auto do prodeje, muže dojít o zvýšení ceny max. do výše 12.000 Kč, ale o 30.000 Kč? Na to mi bylo odpovezeno, ze se spoji s pobočkou co se stalo. Po hodině volali, ze je to v pořádku, ze se stala výjimečná situace a ze není možné auto koupit za rezervovanou cenu. Mám i doloženo, za jakou cenu bylo auto rezervováno. Nechapu jak se muže takto klamat zákazník. A nikdo s tím nic nezmuze :-(.


Produkt

Prodej automobilu Škoda Citigo 1.0i Style - navýšení ceny.


Požadované řešení

To by mě zajímalo, je toto vůbec možné?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.5.2021 11:22, před 2 měsíci

Podnikatel je povinen spotřebiteli sdělit v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, cenu automobilu, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Tato cena musí být konečná.

Složení zálohy nemá za následek uzavření smlouvy. Poskytne-li podnikatel spotřebiteli ke dni složení zálohy informaci o ceně, nemusí být tato informace o ceně podle našeho názoru nutně zavazující. Je-li však cena v průběhu jednání o smlouvě měněna, musí to probíhat srozumitelným a transparentní způsobem, aby se předešlo uvedení spotřebitele v omyl.

Spotřebitel není povinen aktualizovanou, resp. navýšenou cenu akceptovat jen proto, že složil zálohu. V případě, že nebude s navýšenou cenou souhlasit, nemusí smlouvu o koupi automobilu uzavírat. Má totiž spravedlivý důvod k tomu, aby jednání o smlouvě ukončil a zálohu si vyžádal zpět.

Podnikatel není v tomto případě (tak, jak je popsán ve stížnosti) oprávněn si zálohu pokrátit s odkazem na to, že mu neuzavřením smlouvy vznikla škoda. Spotřebiteli náleží navrácení celé zálohy.

Pokud by se prokázalo, že jde o cílenou a obvyklou praktiku, mohlo by takové jednání (tzn. nejprve sdělení nižší částky, která se v průběhu jednání o uzavření smlouvy zvýší) naplňovat znaky tzv. vábivé reklamy, která je zakázanou obchodní praktikou dle přílohy č. 1 k zákonu 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tuto skutečnost si může ověřit příslušný krajský živnostenský úřad. V případě porušení tohoto zákazu hrozí prodávajícímu pokuta. Spotřebitel může podat podnět přímo krajskému živnostenskému úřadu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.6.2021 14:26, před měsícem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.