Společnost


BILLA, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:318
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#50797Neslušné chování k zákazníkům

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 8 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
22.05.2021, před 2 měsíci

Rostislav Peří

Znění stížnosti

Moravské Budějovice
Dobrý den,
včera 21.5 jsme nakupovali v BILLE. U prodeje uzenin byla nepříjemná obsluha. K pultu jsme přišly o půl 8 a paní bez jmenovky měla obrovský problém nás obsloužit. Stála naproti nám a koukala na nás se založenýma rukama a cekala ze odejdeme. Po nějaké době koukání nakonec přišla. Nezeptala se ani co si dáme, jen přišla a koukala na nás. Paní neměla ani rousku ani respirator.


Produkt

Neochotná obsluha


Požadované řešení

Prosíme o kontrolu nošení respirátorů, zlepšení chování k zákazníkům !


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.5.2021 09:35, před 2 měsíci

Chování zaměstnanců nepodléhá přímo právním normám. Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na jeho vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné se stížnostmi směřujícími pouze na chování zaměstnanců obrátit přímo na jejich nadřízené.

V případě podezření na porušování hygienických předpisů lze na tuto skutečnost upozornit příslušnou Krajskou hygienickou stanici. Výkon státního zdravotního dozoru spočívá v kontrole plnění povinností podnikajících osob fyzických a právnických k ochraně veřejného zdraví.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.6.2021 16:09, před 30 dny

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.