Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:285
Z toho za letošní rok:161
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 112 stížnostech.

#50800Nevyžádaná zásilka od NaturaMed

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.05.2021, před 2 měsíci

Iveta Klimčáková

Znění stížnosti

Obdržela jsem 2x nevyžádanou zásilku tablet zdarma od firmy NaturaMed z Českých Budějovic, nevěnovala jsem zásilce pozornost. Vyhodila jsem to. Dnes tj. 17.5.2021 jsem obdržela 2x složenku s upomínkou že jsem nezaplatila.


Produkt

OmegaMarine Forte+ 60kapslí a Omega-3 rybičky pro zdravé dětičky 60 kapslí


Požadované řešení

Neposílat žádné nevyžádané zboží ani složenky a smazat veškeré moje osobní údaje ke kterým přišli nezákonně tedy bez mého souhlasu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.5.2021 09:48, před 2 měsíci

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
28.5.2021 12:01, před 2 měsíci

Vážená paní Klimčáková,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dovolte mi Vás informovat, že naše společnost obdržela objednávku produktu OmegaMarine Rybičky a OmegaMarine Forte+, která nám byla zaslána prostřednictvím našich webových stránek dne 1.3.2021, respektive 2.3.2021. Na základě těchto objednávek byly produkty odeslány na Vaši adresu. Uvádíte, že jste si produkty neobjednala, pravděpodobně je tedy objednala 3. osoba. V našich obchodních podmínkách však jasně deklarujeme, že objednávka 3. osobou není přípustná, jedná se tedy o porušení obchodních podmínek. Na základě Vašich informací jsme obě související pohledávky stornovali, zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Iveta Klimčáková

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.5.2021 18:44, před 2 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za rychlé vyřízení stížnosti.