Společnost


LUNZO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#50801Společnost nedorucila objednané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.05.2021, před 29 dny

Kamil Šindelář

Znění stížnosti

Objednala jsem si v 23.2.2021 u společnosti Lunzo s.r.o. Zboží v hodnotě 595 Kč, jednalo se o 5 kusů plastových krabicek a zasilku měla doručit Česká pošta. Zásilka mi do dnešního dne nebyla doručena a i dle podaciho čísla byla doručena jinam a ne na mou adresu. Číslo zásilky je RR8519210299F. Společnost Lunzo místo navracení finančních prostředku mě odkázala na českou postu, ale zasilku muže reklamovat jen odesílatel a mě přeci jako spotřebitele nemusí zajímat jejich bordel na poště, případně, ze to firma poslala jinam. Žádám tedy po firmě navracení finančních prostředku zpět na číslo účtu , ze které mi byla platba stržena.


Produkt

Plastovy box na šperky čirý 5 ks


Požadované řešení

Navracení finančních prostředku na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.5.2021 13:44, před 24 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím. Odstoupí-li pak spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 občanského zákoníku lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení. Pokud prodejce nereaguje, odkazujeme na postup uvedený výše.

Pokud smlouvu o přepravě uzavíral se společností prodávající, je za včasné doručení zboží odpovědný právě on, protože povinnost dodat zboží je dle českého práva splněna dojitím zboží do místa dodání, tj. standardně do bydliště spotřebitele. Prodávající je v takovém případě také oprávněn uplatnit reklamaci u svého smluvního partnera, pokud služba nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
27.5.2021 20:14, před 24 dny

Dobrý den,

napište nám číslo Vaší objednávky.

S pozdravem

Veselá Leona
Lunzo s. r. o.


Kamil Šindelář

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.5.2021 21:02, před 24 dny

Dobrý den,
číslo objednávky je 1547028338, což jsem již několikrát řešil s vašimi kolegy přes e-maily s ty vždy jen
Odpověděli ty samé nesmysli. Jak vidíte v textu výše, odstoupil jsem od smlouvy pro nedodani zboží. Zadam proto navracení peněžní částky ve výši 595 Kč na účet číslo: 166180494/0300 ze kterého byla platba odeslána.

Reakce společnosti

Publikováno
31.5.2021 10:35, před 20 dny

Dobrý den,

platba byla zákaznici vrácena.

Leona Veselá
Lunzo s. r. o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.5.2021 10:48, před 20 dny

Děkujeme společnosti za vyjádření. Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitele a žádáme ho o potvrzení informace a případné uzavření případu.


Kamil Šindelář

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.6.2021 19:02, před 19 dny

Dobrý den,
potvrzuji vracení platby na můj účet. Moc děkuji dTestu za pomoc při řešení situace. Bez vaši pomoci by tito podvodníci nic nevratili.

Reakce společnosti

Publikováno
3.6.2021 16:10, před 17 dny

Dobrý den,

kdybyste s námi nadále komunikoval přes email, peníze by Vám byly samozřejmě vráceny a situace by byla vyřešena i bez dTestu, jelikož Vám zboží nebylo doručeno.

Tímto tedy považujeme stížnost za uzavřenou.

Veselá Leona
Lunzo s. r. o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.6.2021 08:06, před 16 dny

Na základě vyjádření smluvních stran bude stížnost uzavřena s dosažením dohody.