Společnost


HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:91
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#50816Neuznaná reklamace - podruhé

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 30 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.05.2021, před 6 měsíci

Lucie Sandleiterová

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 6.6.2020 jsem ve značkové prodejně Eta a.s. v Jablonci nad Nisou zakoupila kuchyňský robot ETA Gratus Max No.3 ( ETA002890061) Na prodejně mi bylo doporučeno sjednat si Prodlužku záruky na motor.

Dne 11.7.2020 jsem poprvé reklamovala výrobek na prodejně v Praze – OC Fénix. Z robotu se za chodu ozývalo nezvyklé cvakání. Reklamace byla uznána, v servisu byla vyměněna převodovka. Číslo opravního listu 8800655762 (JM Servis s.r.o.).

Dne 12.4.2021 jsem reklamovala výrobek znovu, a to ve značkové prodejně Eta v Liberci, OC Forum. Výrobek jsem reklamovala z důvodu samovolného zpomalování za chodu a ozývalo se z robotu vrčení. Výrobek mi na prodejně převzali k reklamaci, jenže ta nebyla uznána – závady se v servisu dlouhodobým zkoušením neprojevily.
Na prodejně mi bylo doporučeno, jakmile se závada objeví, pokusit se natočit video a zaslat na servis.

O pár dní později jsem robot použila a výše uvedené závady, které jsem uvedla při reklamaci na prodejně v Liberci, se projevily. Natočila jsem tedy 2 videa, která jsem zaslala na servis a na Ombudsmana dne 3.5.2021. Po tomto kroku mi byla reklamace uznána a byly mi dány pokyny, jak postupovat.

Závady:
1.Samovolné zpomalování se projevilo u šlehání 6 bílků se 180g cukru na max. výkon, po cca 1 minutě došlo k samovolnému zpomalení. Toto se stalo i u šlehání 500ml smetany.
2. Vrčení se z robotu ozývá při nižších otáčkách – šlehala jsem 55g bílků a 15g cukru, mezi 1.-2. stupněm rychlosti, při vyšších otáčkách se to téměř neprojevuje.

Dne 24.5.2021 mi přišel email, že opětovné posouzení bylo provedeno a reklamace byla zamítnuta. Dle technika nedošlo při zátěžových testech k projevu mnou popisovaných závad. Do přílohy emailu mi byla vložena videa ze servisu a robot mi posílají zpět na mou adresu.

Hned jsem volala na zákaznickou linku, kde jsem si postěžovala na druhé neuznání reklamace, přitom z mé strany byly poskytnuty důkazu. Operátorka mi však poradila, ať odpovím na email, ze kterého mi tato zpráva přišla a třeba nalezneme s druhou stranou řešení.

Podotýkám, že už 21.4.2021 nekomunikuji se zákaznickým centrem, ale obrátila jsem se na tým Ombudsmana Eta (p.Junek), protože řešit takovouto reklamaci se zákaznickým centre je ztracený čas.

Nyní jsem v situaci, kdy mi Eta posílá neopravený robot se závadami zpět. Takový robot mi není pomocníkem v domácnosti, ale přítěží.

A já se ptám, jak to vyřešit? Mám nějakou šanci na uznání reklamace anebo na nový výrobek?

L.Sandleiterová


Produkt

kuchyňský robot ETA Gratus Max No.3 ( ETA002890061)


Požadované řešení

oprava nebo nový funkční výrobek


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.6.2021 14:12, před 6 měsíci

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2021 13:17, před 5 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.8.2021 16:43, před 3 měsíci

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.