Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#50862Podvodné jednání

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.05.2021, před 5 měsíci

Jaroslava Ambrožová

Znění stížnosti

Dobrý den v roce 2019 mě navstivil vás zaměstnanec s tím že dělá průzkum ohledně energii na konci chtěl podepsat že u mě byl a najednou mi chodí dopisy že ukoncuji smlouvy s dodavateli elektřiny a plynu a přecházím k firmě Lama,přestože jsem mu důrazně oznámila že nic měnit nechci a se službami společností u kterých doposud jsem, jsem spokojená...


Požadované řešení

Domluva jak postupovat dále


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.5.2021 13:04, před 5 měsíci

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

K výběru dodavatele uvádíme, že dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitelka (zde za spotřebitelku zmocněnec) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebitelce možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.6.2021 16:27, před 4 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.8.2021 12:52, před měsícem

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.