Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2729
Z toho za letošní rok:154
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#51075Neschopnost české pošty

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

22 hodin 48 minut

Detail stížnosti

Publikováno
07.06.2021, před měsícem

Michaela Kučerová

Znění stížnosti

Dobrý den, máme problém se zdejší poštou. PSČ 27203. Dnes si byl přítel vyzvednout doporučený dopis. Dostal úplně jiný adresovany jemu, ale oznámení jsme neměli na tento dopis jediné. A to není poprvé. Pošta tu chodí doručovat jak se jí zlíbí... Na zdejší poště jsou velice neochotné slečny... Je možné s tím něco udělat? Za dob paní K. vše bezvadně fungovalo. Nyní poštu vytírají nejspíš špinavou vodou.... Úroveň této pobočky spadla tak moc až to hezké není... K otevírací době (spíš zavřené době) pro veřejnost je smutná. Víc času tam nejsou než jsou.... No závěrem by bylo velice fajn, kdyby se to zlepšilo a pošta začala opět fungovat tak jako za paní K. a její předchůdkyně...
Děkuji za odpověď a nápravu.
S pozdravem Michaela Kučerová


Požadované řešení

Zlepšení služeb naší pošty ke standartu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.6.2021 13:11, před měsícem

Podnik je povinen se o doručení prokazatelně pokusit a následně o uložení zásilky informovat. Pokud tak neučiní, je možné podat reklamaci na kterékoli poště. Spotřebitel by neměl odcházet bez potvrzení, které by mělo obsahovat shrnutí reklamace a datum jejího uplatnění. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud provozovatel poštovních služeb nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Česká pošta shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman