Společnost


LUNZO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:48
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#51082Odstoupeni

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

10 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.06.2021, před měsícem

Vladimir Kramata

Znění stížnosti

Po te co jsem se dovedel-ze na zasilku budu cekat 3 mesice-jsem pozadal e-schop lunzo o odstoupeni od smlouvy a vraceni penez.....
Jejich odpoved;
5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

Opet jsem kontaktoval lunzo-ze odstupuji od smlouvy a zadam vraceni penez.
Jejich odpoved;

V obchodních podmínkách uvádíme:

1.1. Provozovatelem internetové galerie Lunzo.cz je společnost LUNZO s.r.o., IČO: 066 67 678, se sídlem: Zbrojnická 1, Plzeň, PSČ: 301 00, Česká republika (dále jen „Provozovatel“). Která zprostředkovává zájemcům (Kupujícím) obchody s Prodávajícími.

Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu a Singapuru (dále jen ,,Dodavatel").

1.5. Kupní smlouva na vybrané zboží v nákupní galerii vzniká mezi Kupujícím a Dodavatelem, nikoliv mezi Provozovatelem a Kupujícím.

5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.Z tohoto důvodu nemůžeme v tuto chvíli Vaši žádost o odstoupení od smlouvy akceptovat.


Pokud budete cokoliv potřebovat, jsem tu pro vás.

-jak se tedy muzu branit?
Dekuji


Produkt

Autoantena


Požadované řešení

Navraceni penez


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.6.2021 11:17, před měsícem

K postavení společnosti ve vztahu se spotřebitelem:
Společnost LUNZO s.r.o. uvádí, že ve vztazích se spotřebitelem vystupuje pouze jako zprostředkovatel, nikoliv jako prodejce. Uvádí to však pouze v obchodních podmínkách, tudíž je třeba toto ustanovení vyhodnotit jako překvapivé a dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude tedy platit, že je vůči spotřebiteli neúčinné. V momentě, kdy se webový portál tváří jako klasický e-shop a v procesu kontraktace není spotřebitel na fakt, že nejedná s prodejcem, nýbrž pouze se zprostředkovatelem, jasně a srozumitelně upozorněn, není možné podle našeho názoru dojít k jinému závěru, než že jde o překvapivé ujednání. Společnost LUNZO s.r.o. je proto podle našeho názoru, bez ohledu na ustanovení jejích obchodních podmínek, v tomto vztahu prodávajícím. Právě vůči němu je proto třeba směřovat níže popsané nároky

K možnostem spotřebitele:
Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
10.6.2021 10:55, před měsícem

Dobrý den,
nejprve je potřeba si ujasnit, že společnost LUNZO s.r.o., která je provozovatelem internetové galerie Lunzo.cz, zprostředkovává zájemcům (kupujícím) obchody s prodávajícím. Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu a Singapuru. Veškeré informace uvádíme na našich stránkách stručně a jasně.
V obchodních podmínkách (konkrétně bod 5.2 - https://www.lunzo.cz/obchodni-podminky/.) je jasně uvedena tato informace: 5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy. Samozřejmě zákazníkům umožňujeme vrácení zboží zpět prodejci poté, co je jim zboží doručeno.
Na závěr bych chtěla uvést, že Česká obchodní inspekce nám při své kontrole dala jednoznačně za pravdu, že společnost LUNZO s.r.o. není prodávajícím ve vztahu k předmětu nákupu a odstoupením od smlouvy by jí vznikla majetková újma, nelze tedy vůči této společnosti uplatnit právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 5 odst. 3 zákona a vynucovat po ní povinnost vrátit cenu zaplacenou za nákup. S pozdravem Veselá Leona LUNZO s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.6.2021 14:46, před měsícem

a) Kdo je prodávajícím:
Ujednání o tom, že společnost ve vztahu nevystupuje jako prodávající, ale pouze jako zprostředkovatel, je-li umístěné jen v obchodních podmínkách, je pro spotřebitele neúčinné pro svou překvapivost. Tento závěr opíráme o
- § 1753 občanského zákoníku,

- o stanovisko ADR České obchodní inspekce (dostupné z https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2018/09/Vyrozumeni_o_ukonceni_stanovisko_oddeleni_ADR_ze_dne_23.8.2018.pdf) a

- o závěr Ústavního soudu ČR, který výslovně uvedl, že "obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru; a naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich v často nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou" (viz nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. I.ÚS 3512/11, ze dne 11. 11. 2013, dostupné z http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3512-11).

Při výběru zboží na portále provozovaném společností LUNZO s.r.o. je u přehledu výrobku doplněn název prodávajícího. Toto sdělení však samo o sobě (tj. bez dalšího vysvětlení), především s ohledem na ostatní faktory (celý portál se tváří jako klasický e-shop) a velikostní provedení (sdělení je několikrát menší než např. informace o ceně nebo produktu) nesplňuje standard jasného a srozumitelného informování dle § 1811 odst. 1 občanského zákoníku, nahlížíme-li na problém optikou tzv. průměrného spotřebitele.

Prodávajícím v tomto vztahu je podle našeho náhledu společnost LUNZO s.r.o., spotřebitel tak může vůči ní uplatňovat právo na odstoupení od smlouvy uzavřené distančně (popsané v našem prvním vyjádření).


b) Vzdání se nároku na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku
Pokud by šlo ze strany společnosti o uplatnění výjimky zakotvené v § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvádíme, že tato výjimka se uplatní výhradně tehdy, pokud:

- spotřebitel poskytl výslovný souhlas k tomu, že mu budou služby poskytnuty v celém svém rozsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- podnikatel sdělil před uzavřením smlouvy spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a

- služby byly spotřebiteli v celém svém rozsahu skutečně v této lhůtě poskytnuty.

Výslovný souhlas není možné dle našeho názoru udělit tak, že spotřebitel paušálně akceptuje obchodní podmínky, v nichž je věta o souhlasu schovaná. Takový souhlas totiž zjevně není výslovný.


Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost reagovat.


Vladimir Kramata

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.6.2021 17:06, před měsícem

Absolutne nesouhlasim s vyjadrenim spolecnosti lunzo!
Naprosto souhlasim s vyjadrenim D-testu.
Nadale trvam na odstoupeni od smlouvy a navraceni penez!

Reakce společnosti

Publikováno
11.6.2021 17:05, před měsícem

Dobrý den, naše stanovisko je neměnné, s vyjádřením dTestu nesouhlasíme. Nejedná se o překvapivě ujednání, jelikož zákazníka transparentně informujeme o všech níže sdělených informacích na našich stránkách. Veškeré informace jsou uvedeny jasně a stručně. Veselá Leona, Lunzo s. r. o.


Vladimir Kramata

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.6.2021 05:04, před měsícem

Dobry den.
Me stanovisko je nemenne,s vyjadrenim dTestu souhlasim.Jedna se o prekvapive ujednani,jelikoz zakaznika nedostatecne informujete o vsech vasich nize uvedenych sdelenich na vasich strankach.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2021 09:41, před měsícem

Děkujeme stranám za vyjádření. Je samozřejmě jejich plným právem s našim názorem souhlasit, popř. nesouhlasit. Domníváme se, že jsme předložili dostatek zcela konkrétních argumentů k obhajobě svého stanoviska. Nicméně nedisponujeme žádnými donucovacímu nástroji, služba funguje na principu dobrovolnosti.

Z výše popsaného důvodu jsme nuceni tuto stížnost uzavřít, neboť dosažení smírného řešení sporu není zjevně možné.

Spotřebitel se může obrátit na ADR při České obchodní inspekci, odkaz viz naše původní vyjádření.

Reakce společnosti

Publikováno
18.6.2021 09:14, před měsícem

Dobrý den,

nejedná se o překvapivé ujednání, jelikož zákazníka transparentně informujeme o všech níže sdělených informacích na našich stránkách. Stížnost můžete uzavřít.

Veselá Leona, Lunzo s. r. o.

Reakce společnosti

Publikováno
18.6.2021 09:15, před měsícem

Dobrý den,

nejedná se o překvapivé ujednání, jelikož zákazníka transparentně informujeme o všech níže sdělených informacích na našich stránkách. Stížnost můžete uzavřít.

Veselá Leona, Lunzo s. r. o.