Společnost


BAŤA, akciová společnost

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#51093Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.06.2021, před měsícem

Ilona Kudláčková

Znění stížnosti

Koncem loňského roku (podzim) jsem koupila dceři boty na zimu u Bati. Již po pár měsících boty nemohla nosit, protože se rozbil zip. Jelikož byl nouzový stav, byla dcera u babičky v Mostě,protože nebyla škola- tj 100km daleko od místa bydliště (já jsem musela do práce), neměla sebou kupní doklad (nepřepokládala jsem, že se boty rozbijí), tak je dala babička opravit do opravny, aby je dcera mohla nosit. Zanedlouho se rozbil zip druhý. To už byla doma a nesla jsem je k Baťovi k reklamaci. Ta trvala 30 dní, pro tu dobu jsme museli koupit boty nové a byla zamítnuta s tím, že jsme "neměli právo" je dát opravit jinam než k Baťovi. Opakovaně jsem jim celou věc písemně vysvětlovala, že byla za nouz. stavu jinde a neměla doklad, ale se stejným výsledkem. Jelikož boty stály kolem 2000,- Kč, domnívám se, že alespoň jednu zimu by mohli vydržet (a určitě to nebylo způsobeno "nesprávným používáním", jak píše Baťa, zip se používá nahoru dolu:-)).


Produkt

černé kožené zimní boty


Požadované řešení

Vratka peněz.
Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2021 11:48, před měsícem

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

To, že spotřebitel využije možnost opravy jinde, než při reklamaci u prodávajícího, automaticky neznamená, že spotřebiteli bude reklamace zamítnuta. Musela by být prokázána příčinná souvislost mezi tímto zásahem a případným poškozením, které by jím bylo způsobeno. Ze stížnosti také vyplývá, že reklamovaná závada se projevila na jiném zipu, který do té doby opravován nebyl.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2021 16:27, před 3 dny

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.