Společnost


ARGEN s.r.o.

Počet nahlášených stížností:27
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51139Nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

10 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
10.06.2021, před 10 dny

Michaela Veličková

Znění stížnosti

29.5.2021 jsem poslala peníze za letní overal, když jsem se snažila o kontakt přes e-mail, messenger nebo instagram vůbec nikdo nereagoval.


Produkt

Letní overal L, cena 549 celkem, kód produktu 327994214715/L, V.s. 2018040492, objednávku přijala K. H.


Požadované řešení

poslat zboží nebo vrátit celou částku na stejný účet odkud platba odešla


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.6.2021 11:43, před 10 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže prodávající zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.