Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#51146Podvod

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 měsíce 6 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.06.2021, před 4 měsíci

Jiřina Kloudova

Znění stížnosti

Je to dva roky co nás navštívila T. a namluvila manželce že se zúčastní jakého výzkumu a podstrčila podepsat plnou moc kterou uplatnila teď po dvou letech v žádném případě si nepřejeme aby s námi Trčková jakkoliv manipulovala jsme u firmy spokojení a do lamy my nejdem nepůjdeme a nikdy nikdy tam nevstoupíme jsou to podvodníci tak jako ta T. m*cha telefon nebere tak ať se jde do od.... celá ona T. žádáme abyste okamžitě ukončili manželky podpis na té plné moci a celé to zrušili sbohem


Produkt

Podvod


Požadované řešení

Ukončit smlouvu s vámi. Ihned


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2021 14:16, před 4 měsíci

Společnost Centrální výběrová řízení a.s. je v tomto případě zprostředkovatelem. Zprostředkovateli je vhodné odvolat plnou moc. V souladu s ustanovením § 448 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zmocnění zaniká, pokud ho zmocnitel odvolá. Odvolání je možné učinit jednoduchým oznámením zmocněnci. Jeho obsah by měl jednoznačně a srozumitelně vyjádřit, že si zmocnitel nepřeje být nadále zastupován.

Ohledně případné sankce za odvolání plné moci doplňujeme, že smluvní pokuta sjednaná pouze v obchodních podmínkách, které zde navíc patrně nebyly platně připojeny ke smlouvě, je dle našeho názoru vůči spotřebiteli neúčinná a nelze ji po spotřebiteli vyžadovat. Tento názor opíráme o nález Ústavního soudu ČR vedený pod sp. zn. I. ÚS 3512/11.

Z obsahu stížnosti také vyplývá, že spotřebitel byl při uzavírání smlouvy patrně uveden v omyl. Při prokázání této skutečnosti by mohl spotřebitel namítat neplatnost smluvního ujednání dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pro úplnost dodáváme, že dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitel (v řešené věci za spotřebitele zmocněnec) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má spotřebitel ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Odvolání plné moci je možné zaslat na adresu společnosti: Lannova 2061/8, Praha, 11000.

Pokud navíc zástupce společnosti při nabízení služby uváděl nepravdivé či neúplné údaje, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě může být společnosti uložena sankce ze strany České obchodní inspekce (nebo Energetického regulačního úřadu, pokud se jednalo o smlouvu uzavřenou s obchodníkem, jenž podniká v energetických odvětvích a tato smlouva s touto podnikatelskou činností souvisí - např. smlouva o dodávkách energií). Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila zákaz užívání nekalých obchodních praktik, má možnost se obrátit se uvedené dozorové orgány.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.8.2021 14:54, před měsícem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.