Společnost


prodejs.com (popř. sleva24.store)

Počet nahlášených stížností:115
Z toho za letošní rok:115
Stále v řešení:113
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51160Nedodané zboží - běžecký pás

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

9 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
11.06.2021, před 9 dny

Věra Pechová

Znění stížnosti

Objednávka č. 2722 ze dne 28.3.2021 email od společnosti, že e byla objednávka přijata a připravuje se k odeslání. Jedná se o běžecký pás FoldableTreadmill 1+1 v částce 779.95 a poštovné 74.95 takže celkem 854.90. Tato částka byla zaplacena. Dne 1.6.2021 mi bylo sděleno emailem info@prosdejs.com, že Vaše objednávka je na cestě. Sledujte svou zásilku a dívejte se na stav doručení. Urgovala jsem to 12.4, 12.5 a 21.5 a 4.6.2021, ale bohužel vždy se zpráva vrátila jako nedoručená a jejich stránky už taky neexistují. Ach jo jak koukám na ostatní stížnosti tak jsem opravdu naletěla, protože nejsem jediná. Moc Vám děkuji za pomoc a jsem s pozdravem hezkého dne Pechová Věra


Produkt

FoldableTreadmill Akce 1+1 Zdarma už to je hloupost:-(


Požadované řešení

Prosím vrácení částky 854.90 Kč nebod dodávku zboží za tuto cenu. Děkiuji:-)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2021 10:51, před 9 dny

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

V případech, kdy lze usuzovat, že nejde o ojedinělý exces, ale o zaběhnou praktiku prodávajícího, může spotřebitel zvážit podání trestního oznámení. Minimální škoda musí překročit 10 000,- Kč, nicméně škoda se na základě obdržených oznámení sčítá.

Česká obchodní inspekce před nákupem na těchto stránkách varuje. Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.