Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:39
Z toho za letošní rok:15
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51172Reklamace Iphone 6s

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 19 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.06.2021, před 3 měsíci

Ondřej Beneš

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 7.12.2020 jsem do vás kupovala mobil Iphone 6s . Hned po zakoupení nefungoval Home button a Baterka se po 3 hodinách nic nedělání vybijea po 4 měsicích už ani display nefunguje .Proto toto zboží reklamuji a žádám o odpověd jak mam v reklamaci dále pokračovat .Děkuji za odpověd.
Dan. doklad : č. "FZ2000024711


Požadované řešení

žádám vrácení peněz, tedy častky 4830kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2021 11:09, před 3 měsíci

Portál VašeStížnosti.cz slouží primárně pro řešení spotřebitelských sporů, resp. ke zprostředkování kontaktu mezi podnikatelem a spotřebitelem za účelem dosažení smírného řešení jejich sporu. Kontaktovat společnost tímto způsobem pro vyřízení reklamace není příliš vhodné, neboť účast na naší platformě je pouze dobrovolná. Jinými slovy, společnost se vůbec nemusí do fungování naší služby zapojit a žádost spotřebitele zaregistrovat. Proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat společnost standardním způsobem na její kontaktní údaje.

Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat opravu věci nebo dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Reklamaci je nutné uplatnit u prodávajícího, protože to on za bezvadnost zboží odpovídá. Prodávající podle zákona musí přijmout reklamaci v kterékoli své prodejně. V případě, že nemá takové obchodní prostory, lze reklamaci směřovat na adresu jeho sídla nebo místa podnikání. Reklamovat zboží lze i prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci. Lze tedy společnosti oznámit uplatnění nároků z vadného plnění např. skrze kontaktní e-mail. V tomto oznámení je vhodné popsat vady výrobku a navrhnout požadované řešení, lze přiložit i ilustrační video či fotografie vady. Prodávající pak na základě popisu může reklamaci (rovnou) vyhovět, anebo si od spotřebitele zboží vyžádat k posouzení vady. Lhůta v těchto případech běží ode dne uplatnění reklamace prostředkem umožňujícím dálkovou komunikaci; při případné přepravě zboží se lhůta staví po dobu této přepravy.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené lhůtě (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele je lhůta zásadně 30denní), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
14.6.2021 17:05, před 3 měsíci

Dobrý den,
kontaktujte nás prosím na uvedený email na daňovém dokladu, naše reklamační oddělení se Vám bude rádo věnovat

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.7.2021 10:32, před měsícem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2021 22:48, před 18 dny

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.