Společnost


AVAST Software s.r.o.

Počet nahlášených stížností:58
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#51182Neoprávněná platba

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.06.2021, před měsícem

Jiří Zedník

Znění stížnosti

Dne 12.6.2021 v 22:00 byla provedena platba bez mého vědomí1590,- kč dri*avast softvare s karty 451161xxxxxx1534.
Nic jsem si neobjednal id tranzakce nemám ,neprávněná platba


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2021 09:17, před měsícem

Pokud prodávající požaduje platbu za službu, kterou spotřebiteli dodal, ačkoli si ji spotřebitel neobjednal, mohly být naplněny znaky agresivní obchodní praktiky, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele. Spotřebitel by v takovém případě mohl žádat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany prodávajícího.

Společnost může účtovat platby spotřebitelům pouze v případě, že k tomu má právní důvod. Typickým důvodem je např. uzavření smlouvy. Bez platného důvodu společnost není oprávněna účtovat si částku a pokud tak učiní, jedná se o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení je podnikatel povinen vydat spotřebiteli musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Kupující je povinen uhradit pouze cenu služeb, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti poskytnut.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.