Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:487
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 182 stížnostech.

#51216Klamavé obchodní praktiky, neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 22 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.06.2021, před 6 měsíci

Klara Meissnerová

Znění stížnosti

Dobrý den,

v říjnu 2020 jsem koupila auto u společnosti aaa auto.
3 různí zaměstnanci mě na moje otázky ujišťovali, že je auto
ve výborném stavu, a důvod, proč je o tolik levnější je,
že má poškrábaný lak. Z mého úhlu pohledu klamavé obchodní praktiky.

Po 4 měsících se projevila "skrytá závada"
- veškeré elektronické funkce v plném chodu vozu vypnou a zhasnou,
včetně motoru. Závada se projevuje namátkově a nepravidelně.
Toto jsem v reklamaci uvedla.

Auto je tedy v život ohrožujícím stavu.
V autorizovaném servisu závadu nenačetli, odhadovaná cena
za diagnostiku 15 tisíc. Rozhodla jsem se další peníze do "vraku"
neinvestovat, reklamovat auto u společnosti aaa, odstoupit od kupní
smlouvy.

Auto jsem odstavila z důvodu nepojízdnosti, začátkem března podala
odstoupení od smlouvy a reklamaci.
Fyzicky bylo vůz možné předat v Dolních Chabrech až v květnu 2021,
díky kovidu.

K reklamaci jsem auto předala 13.5.2021,
8.6. mě společnost vyrozuměla, že se moje reklamace, odstoupení od
smoluvy a požadavek kompenzace nákladů a kompenzace za újmu zamítá,
protože na autě neshledali žádnou závadu.

Vyzvali mě, ať si vůz přijdu vyzvednout, což bych velmi nerada,
neb je v život ohrožujícím stavu.

Moje otázka je, jak mohu dále postupovat.

Na co se teď čeká?
Až si auto přijdu vyzvednout, zabiju se v něm na příštím rohu
či zabiju někoho jiného, aby si někdo všiml, že je zde něco zásadního
špatně? Tedy nekalé obchodní praktiky.


Produkt

Peugeot 206+, 1AK3525, VIN VF32MKFWA9Y126782


Požadované řešení

Uznání reklamace, uznání odstoupení od kupní smlouvy,
minimálně vrácení peněz za koupi plus vynaložené náklady,
ideálně včetně kompenzace za újmu, z důvodu nemožnosti
používat vůz, který jsem si koupila,
(který jinak téměř denně používám na cesty do práce)
a kompenzace za újmu z prodeje vozu, který je
v život ohrožujícím stavu.
Nejen mém, ale osob mě blízkých a veškerých účastníků provozu.

Stop podvodníkům a jejich odhalení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.6.2021 09:39, před 6 měsíci

Při koupi ojetého vozidla platí, že spotřebitel nemůže reklamovat zboží pro vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podle § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ale i v tomto případě musí vozidlo vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly.

U ojetých automobilů hraje velkou roli při posuzování odpovědnosti za vady obsah smlouvy. Prodávající totiž neodpovídá za vady, na které kupujícího před uzavřením smlouvy prokazatelně upozornil. Také se záruka nevztahuje na vady, které odpovídají opotřebení automobilu vzhledem k jeho stáří či míře používání předchozím vlastníkem. Nelze však do smlouvy uvést velký výčet vad, kterými by snad vozidlo mohlo trpět, a pak tvrdit, že kupující byl na vady upozorněn. Musí se jednat o konkrétní vady a o jejich přítomnosti musí být kupující poučen.

Pokud by se jednalo o skrytou vadu, na kterou nebyl spotřebitel řádně upozorněn, pak by v takovém případě dovození odpovědnosti za vadu bylo možné.

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud by došlo k situaci, že autobazar reklamaci zamítne jako neoprávněnou, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
8.7.2021 17:05, před 5 měsíci

Vážená paní Meissnerová,
Vaši záležitost jsem prověřila s kolegy z reklamačního oddělení. Dostala jsem informaci, že vůz byl prověřován v naší dílně a závada se nijak neprojevila. Ze strany společnosti v tuto chvíli není nic dalšího k doplnění.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Klara Meissnerová

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.7.2021 06:19, před 5 měsíci

Dobrý den, děkuji vám za vyjádření.

Společnost D test píše:

"Pokud by se jednalo o skrytou vadu, na kterou nebyl spotřebitel řádně upozorněn, pak by v takovém případě dovození odpovědnosti za vadu bylo možné."

Ano, jedná se o skrytou vadu, na kterou jsem ve smlouvě nebyla upozorněna.
Nikde žádná věta o tom, že auto se nachází v život ohrožujícím stavu, kdy za
jízdy veškeré funkce vypnou a zhasnou, včetně motoru. To je dosti podstatná informace.

Takové auto mělo být prodáno pouze a jedině na náhradní díly,
nikoli, aby v něm kdokoli seděl a řídi.

Závada je tak skrytá, že je obtížné ji najít.
Společnost AAA závadu nenašla, to ale neznamená, že tam není.
Není v jejich zájmu ji najít.

Mám svědka na to, že se auto takto projevuje.

Nikdy nikdo neslyšel o závadách, které nejdou objevit a v servisech je nemohou najít? Byla jsem ve dvou servisech, ve dvou servisech ji nenašli.
Pořád to neznamená, že tam závada není. Je neodhalitelná a neopravitelná.

Dále společnost D test píše:
"Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit."

Co dělat v situaci, kdy společnost AAA vadu opravit nemůže, protože říká,
že tam žádná vada není, přestože tam je a to zásadní? Jak se postupuje v takovém případě?

Auto je od dubna 2021 odstaveno v AAA Dolní Chabry z důvodu nepojízdnosti.
Po zakoupení jsem vůz mohla používat pouze několik měsíců. Nikdo se nad tím nepozastaví?

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2021 10:34, před 5 měsíci

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Společnost označila své poslední stanovisko pro danou chvíli za konečné, přesto s ohledem na výše uvedené vyjádření spotřebitelky na ni stížnost přeřazujeme zpět, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
4.8.2021 13:25, před 4 měsíci

Dobrý den,
uvádíte, že auto je odstaveno z důvodu nepojízdnosti. Záležitost jsem znovu prověřovala a zjistila, že auto je však pojízdné. Kolegové Vás kontaktovali telefonicky ohledně vyzvednutí vozu.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Klara Meissnerová

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.8.2021 11:00, před 4 měsíci

Dobrý den, přikládám něco málo, co mám v ruce.

Dokument 1 – původní vyjádření autorizovaného servisu Peugeot
Auto Veleslavín Car, s.r.o. Veleslavínská 457/17b Praha 6 o nepojízdnosti vozu z 24.2. - tedy 4 měsíce od koupě vozu

Dokument 2 – odstavení auta na pozemku aaa auto Dolní Chabry 16.4. z důvodu nepojízdnosti vozu (viz vyjádření autorizovaného servisu).

Dokument 3 – předávací protokol z aaa auto při převzetí vozu od nich zpět. (23.7.)
Při převzetí došlo k ostré hádce. Odmítla jsem podepsat dokument, kde stojí psáno, že na autě žádná závada není. Řekla jsem, že je to nepravda a že takový dokument nepodepíšu.
Anonymní pán z profesionální zdvořilosti přešel k agresivnímu jednání. Bez přechodu. Řekla jsem, že pravdě odpovídající věta zní: Závada se neprojevila.
Nikoli žádná závada zde není.
Na mou verzi předávacího protokolu tuto větu nakonec vepsal (bez svého podpisu), do své verze již nikoli (ačkoli jsem o to žádala).
Řekla jsem: „Vy jste tady velice šikovní se slovama, snažíte se jen člověka odbýt.“
Říci pánovi svých pár slov a stát za nima byl nadlidský výkon, neb dělal vše pro to,
aby člověka (mě) absolutně nepustil ke slovu.

Na žádném dokumentu o reklamaci není uvedeno hůlkovým písmem,
kdo dokument vystavil. Pouze anonymní klikihák.

Závada je nezjistitelná tudíž neopravitelná?
Jaký má tato skutečnost statut?

Mám svědka, který může potvrdit, že byl svědkem jednoho z těchto
života ohrožujících „výpadků“.

Společností D test mi bylo doporučeno vyhledat soudního znalce.
Obvolala jsem poměrně velké množství soudních znalců.
Řekla o jakou situaci se jedná a nikdo s tím nechtěl mít nic společného.
Jediný soudní znalec, který byl ochotný se tomu věnovat, řekl,
že nikde není psáno, že i když mi vystaví soudní potvrzení výše uvedených
skutečností, po další velké investici mých peněz, není zaručeno, že ani s tím
obstojím, neb mohou mít podplacené právníky.
Tím jsou prodejci auta známí, nebo snad ne?

Kdo si koupí vůz u aaa auto, používá ho pouze několik měsíců a pak mu zamítnou reklamaci a odstoupení od smlouvy?
Kdo si koupí u aaa auto, do které nasedne a může se každou chvílí zabít
či zabít kohokoli jiného? Vše beze stop prodávajícího. Ticho po pěšině.
Liška zametá všechny stopy. A Zastání je kde?

Také se ukázalo, že na autě je podtočený tachometr.
Jen to samo o sobě je v dnešní době trestný čin, pokud vím.

P.S. posílám 3 přílohy, nezobrazují se mi ale všechny, prosím ověřit

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2021 14:15, před 4 měsíci

Děkujeme stranám za součinnost. S ohledem na vývoj stížnosti jsme nuceni konstatovat, že dosažení smírného řešení není pravděpodobně možné. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.

Pokud jde o soudní znalce, poplatek za vyhotovení znaleckého posudku (znalečné) je možné v případě, kdy vyjde posudek ve prospěch spotřebitele, požadovat po prodejci jako náklad účelně vynaložený při uplatnění reklamace (§ 1924 občanského zákoníku). Dodatečné náklady na znalce by tedy v takové situaci spotřebiteli nevznikly.

Ve zbytku se odkazujeme na naše předešlá vyjádření.