Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:354
Z toho za letošní rok:55
Stále v řešení:20
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51233Whatsex

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 měsíce 11 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.06.2021, před 4 měsíci

Martin Pulda

Znění stížnosti

Dobrý den
Zaplatil jsem si členství na jeden měsíc a strhl se mi poplatek i za další měsíc což jsem nechtěl členství za další měsíc . A na víc bylo mi řečeno že když nenajdu ženu v prvním měsíci tak se mi taky vrátí poplatek . Tak bych chtěl zrušit členství na whatsex a vrátit ten poplatek na další měsíc .
Děkuji


Produkt

Whatsex


Požadované řešení

Zrušít členství a vrátit poplatek na další měsíc


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.6.2021 08:29, před 4 měsíci

Doporučujeme spotřebiteli smlouvu vypovědět. To lze učinit v písemné formě a zaslat na adresu sídla společnosti (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland), a to doporučeně a s dodejkou, neboť díky tomu bude mít spotřebitel pro případný další spor důkaz o zaslané výpovědi. Ze stejného důvodu doporučujeme si uchovat její kopii.

Dle obchodních podmínek společnosti je pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu nutná písemná forma (faxem na +41 (0) 41 5087019, e-mailem support@datingcustomercare.com, nebo poštou). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Pokud nebyl spotřebitel v rámci registračního procesu společností řádně poučen o trvání závazku, způsobu jeho ukončení či o ceně, za kterou je služba poskytována, mohl by podle našeho názoru rovněž namítat, že byl společností uveden v omyl o rozhodující okolnosti. Je-li spotřebitel uveden v omyl, je jeho právní jednání neplatné. Bylo by proto patrně možné namítat neplatnost smlouvy, a tudíž i neoprávněné strhávání poplatků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.