Společnost


SHOP DZ LTD

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51259Nedodané zboží z micotti.cz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.06.2021, před měsícem

Stanislav Kříž

Znění stížnosti

Objednané zboží nebylo dodáno do udávané lhůty, tj. 2-3 dny. Objednávka vytvořena 31.5.2021, dnes je 16.6.2021, tedy místo 2 dnů již 17 a zboží nikde. Z mé strany pokus o komunikaci, ale na emaily nikdo neodpovídá a telefon stále hlásí, že volaný není dostupný. Nejsem zdaleka jediný, tato společnost již delší dobu doslova okrádá své zákazníky. Objednávka bohužel zaplacena předem, tedy nemám ani peníze, ani zboží.


Produkt

Dětské nafukovací křesílko Bestway unicorn, cena: 379 Kč


Požadované řešení

Zboží se dá samozřejmě sehnat i jinde a tato společnost zřejmě není upřímná ani důvěryhodná. Společnost nesplnila vlastní lhůtu na dodání zboží, požaduji proto po odstoupení od smlouvy vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2021 10:02, před měsícem

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Vzhledem k tomu, že je prodávající zřejmě zahraniční podnikatelský subjekt sídlící v některém ze států EU, doporučujeme spotřebitelovi, aby se obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.