Společnost


ZAREN - Noemus, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#5127Pochybnost o původu zboží, jeho kvalitě a jeho účinnosti

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 rok 1 měsíc 19 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
02.12.2014, před 7 lety

Klára Jacíková

Znění stížnosti

22.11.2014 jsem uzavřela kupní smlouvu s fa.Noemus (prodejce mluvil o fa. Zaren) na předváděcí akci u mne doma. Jednalo se o výrobky ZAREN - podložka Zaren relax therapy a polštář Zaren memory natur. Bylo mi opakovaně opakováno, že podložka obsahuje carbonová vlákna a využívá infra záření = má léčebné schopnosti na pohybový aparát,...V příručce jsem však toto nikde nenašla. Pouze, že složení je 100% polyester. Zároveň si sama příručka protiřečí, že se podložka může prát v pračce při teplotě 40stupňu a o stránku dál se píše,že podložku nelze prát v pračce. I prodejce říkal, že se prát může, ale že to nedoporučuje, že podložka zhadrovatí. Podložka, kterou prochází el.proud a prát? No tak to tedy nevím. O carbonových vláknech a infrazáření nikde ani slovo. Takže mám velice silné pochybnosti o složení a skutečných účincích. Navíc jsem onkologický pacient a prodejce mě ani neupozornil (ačkoliv jsem o onko hovořila), že tato podložka není pro onko pacienty vhodná.Zároveň nikde není ani certifikát o atestu nějaké české zkušebny - když je to zdravotní pomůcka a údajně ji používají i v lázních. Pro mne jako onko pacienta je to dost zásadní. Firmě jsem poslala doporučeně dopis s odstoupením od smlouvy dle §57 odst.1 zákona č. 40/1964 Sb. Výrobky mají být slovenského původu, což také nikde není.Na podložce je Producer Bergner LTD HK. Takže žádné Slovensko.


Produkt

Podložka Zaren relax therapy a polštář Zaren memory natur.


Požadované řešení

Na základě Odstoupení od kupní smlouvy vrátit mnou zaplacené peníze a odvézt si zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.12.2014 10:24, před 7 lety

Pokud se liší trvzení prodejce od písemného popisu výrobku zboží, spořebitelka by takové tvzení musela prokázat, pokud by se ho chtěla dovolávat. V tomto případě je ale důležité, že spotřebitelka prokazatelně odstoupila od kupní smlouvy, i když nesprávně uvedla příslušná ustanovení. Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník byl účinný do 31.12.2013. Od 1.1.2014 je účinný zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je právo na odstoupení od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory upraveno v § 1818 ve spojení s § 1828 občanského zákoníku. Nicméně projev vůle je nutné vykládat dle jeho obsahu (vůle odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podnikatele ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží). Doručením odstoupení tedy došlo ke zrušení smlouvy a smluvní strany jsou povinné vrátit si vzájemná plnění nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Pokud lze zboží vrátit obvyklou poštovní cestou, měla by tak spotřebitelka učnit. Podnikatel má povinnost vyzvednout zboží u spotřebitele doma v případě uvedeném v § 1835 občanského zákoníku (Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.)

Pokud společnost nepravdivě tvrdí, že že výrobek nebo poskytnutá služba může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení, dopouší se správního deliktu. Uvádění na trh zdravotních prostředků, které jsou definovány v ustanovení § 2 zákona o zdravotnických prostředcích, podléhá oznamovací povinnosti (Registr zdravotnických prostředků vedený Ministerstvem zdravotnictví).

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.7.2015 15:49, před 6 lety

Prodávající nás požádal o poskytnutí prostoru pro své vyjádření. Na základě této žádosti případ znovu otevíráme. Společnost má tak nyní možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
23.11.2015 10:36, před 6 lety

Dobrý den,
po krátké komunikaci s paní Klárou Jacíkovou jsme si od ní odvezli naše zboží, vystavili jí dobropis a vrátili její peníze. Vše proběhlo na přelomu listopadu a prosince roku 2014, úhrada dobropisu proběhla na účet paní Jacíkové dne 22/12/2015. Celou záležitost tak považujeme za ukončenou.

S pozdravem

Ing. Pavel Novák
jednatel
Noemus, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.12.2015 19:38, před 6 lety

Žádáme spotřebitelku o potvrzení výše uvedeného a o případné uzavření stížnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2016 10:15, před 6 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.