Společnost


prodejs.com (popř. sleva24.store)

Počet nahlášených stížností:149
Z toho za letošní rok:149
Stále v řešení:60
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51273Nedodané zaplacené zboží ze dne 28.2021

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 14 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.06.2021, před měsícem

Petr Pomahač

Znění stížnosti

Dne 28.32021 jsem učinil na portálu prodejs.com OBJEDNÁVKU číslo#2304. Tato byla potvrzena zboží zaplaceno. Následně jsem obdržel i sledovací číslo zásilky YunExpress číslo pro sledování: YT2109101277032285. U něj se pouze objevuje, že se čeká na dodání zboží, ale toto doposud nebylo ani odesláno.
Na pokus o komunikaci s obchodem nikdo nereagoval.


Produkt

FoldingTable™ AKCE 1 + 1 ZDARMA × 1


Požadované řešení

Dodání zboží nebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2021 16:16, před měsícem

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

V případech, kdy lze usuzovat, že nejde o ojedinělý exces, ale o zaběhnou praktiku prodávajícího, může spotřebitel zvážit podání trestního oznámení. Minimální škoda musí překročit 10 000,- Kč, nicméně škoda se na základě obdržených oznámení sčítá.

Česká obchodní inspekce před nákupem na těchto stránkách varuje. Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.