Společnost


Josef Körösi

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51284Fakturovaná o dost vyšší částka než jsme se domluvili

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 17 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.06.2021, před rokem

Radek Vozárik

Znění stížnosti

Před domluvenou realizací se pan Körösi přijel podívat, v jakém stavu je komín a domluvili jsme se na rozsahu prací, které bude dělat. Měl veškeré informace k tomu, aby mohl správně nacenit zakázku.
Po telefonu mi sdělil, že cena bude přibližně 30 000 Kč. Při porovnání cen na internetu mi tato částka přišla adekvátní, tak jsme se domluvili na realizaci.
Po vyvložkování komínu a částečně zhotoveném komínovém nadstavci, nám pan Körösi předal fakturu na částku 48 088,40 Kč s DPH (41 816,- bez DPH) s tím, že zbytek dodělají, jakmile budou mít cestu kolem. Dílo tedy není ještě hotové a předané.
Okamžitě jsme fakturu telefonicky reklamovali, že s částkou nesouhlasíme a chtěl jsem vysvětlení, proč je částka o tolik rozdílná, než původní nacenění. Vysvětlení bylo takové, že nám řekl cenu bez nadstavce, i když o něm věděl a domluva byla včetně nadstavce. Poté, že se materiály zdražily, ale před realizací nám tvrdil, že materiál má na dílně.
Zeptali jsme se na názor i dvou odborných firem v okolí, které nám potvrdili, že částka okolo 30 000 Kč včetně DPH je reálná, ale cca 48 tis. je předražená.
Snažili jsme se s panem Körösim domluvit na částce 36 455,- vč. DPH, protože jsem si na začátku nespecifikovali, jestli je cena s nebo bez DPH a ještě opravovali krycí komínovou hlavu, která se při demontáži staré vložky rozbila. Pan Körösi se ale bohužel domluvit nechce a stále trvá na fakturované částce bez zjevného důvodu navýšení ceny.


Produkt

Vložkování komínu včetně frézování a komínového nadstavce.


Požadované řešení

1) Jsme ochotni zaplatit částku 36 455,- vč. DPH po dokončení díla a dodání nové faktury.

nebo

2) Na vlastní náklady novou vložku včetně nadstavce rozeberou a odvezou. My zaplatíme pouze předtím zhotovené frézování, což vrátit zpět nejde.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2021 11:16, před rokem

V řešené věci se jedná se o smlouvu o dílo.

Spotřebitel musí být poučen v souladu s § 1811 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku o ceně, resp. o způsobu výpočtu ceny, a to včetně všech daní a poplatků.

Co se ceny díla týče, práva na její zaplacení vzniká až provedením díla. Pokud je dílo prováděno po částech nebo se značnými náklady a zároveň si strany neujednaly placení zálohy, může zhotovitel během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

Cenu za dílo je možné stanovit odhadem, přičemž musí být ve smlouvě výslovně ujednáno, že je cena stanovena odhadem. To může být provedeno např. formulací "předpokládaná cena je ...,- Kč" nebo "přibližná cena je ...,- Kč".

V případě, že cena díla je stanovena odhadem a zhotovitel zjistí, že původní odhad bude nutné podstatně překročit, musí zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poté, co navýšení ceny zjistil, nebo zjistit mohl a měl, písemně oznámit objednateli (spotřebiteli) spolu s odůvodněním navýšené ceny. Podstatné překročení odhadované ceny znamená překročení ceny o více něž 10 % z původního odhadu.

V případě sporu musí splnění výše zmíněných podmínek prokázat zhotovitel. Prokáže-li se, že zvýšení ceny zhotovitel objednateli neoznámil bez zbytečného odkladu, nemá zhotovitel právo požadovat rozdíl v ceně. V tomto případě máme za to, že pouhé předání faktury na zaplacení vyšší částky není oznámením bez zbytečného odkladu a spotřebitel by tak neměl mít povinnost hradit navýšenou cenu.

Spotřebitel může namítat, že oznámení o navýšení ceny nebylo provedeno bezodkladně, a proto zaniklo a zhotovitel nemá na požadování navýšené ceny nárok.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2021 13:01, před rokem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.11.2021 14:34, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.