Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:487
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 182 stížnostech.

#51314Neobdržení TP

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 8 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.06.2021, před 6 měsíci

Miroslav Bartl

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 4.6.2021 jsem u společnosti AAA AUTO zakoupil osobní automobil s tím že TP pošlou poštou do 10 dnů.
Po 10 dnech jsem volal na infolinku a tam mi řekli že TP brzy pošlou a že se mi někdo ozve. Po dalším týdnu čekání jsem opět zavolal na infolinku AAA AUTO a bylo mi řečeno to samé. Nemám TP a tudiž nemohu zajít na evidenční kontrolu a nemohu si automobil přihlásit. Nemám ani malý a ani velký TP.
Prosím o vyjádření společnosti, jak tento problém řešit. Děkuji


Produkt

Škoda Superb 5M6 9656


Požadované řešení

Obdržení technického průkazu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2021 16:00, před 6 měsíci

Jednou z povinností prodávajícího v rámci uzavírání kupní smlouvy je dle ustanovení § 2087 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předání dokladů, které se k věci vztahují. Obzvláště pak doklady potřebné k převzetí a užívání věci, což jednoznačně platí právě pro doklady k automobilu, k tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 25 Cdo 1999/2005. Ustanovení § 2094 odst. 1 dále stanoví že má-li k předání dojít při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení.

Jestliže tak prodávající doklady nedodal, je na místě jej vyzvat, aby tak učinil. Prodávající zároveň odpovídá za případnou škodu, která by takovým jeho jednáním vznikla. V řešené věci by se dalo uvažovat o tom, že náklady spojené s nutností opatřit si náhradní vozidlo by v určité, přiměřené výši mohly být považovány za škodu, kterou spotřebitelka utrpěla v souvislosti s tím, že AURES Holdings a.s. nesplnila svou povinnost dodat potřebné doklady, a jako takové by tedy mohly být spotřebitelkou po společnosti požadovány.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.7.2021 17:09, před 5 měsíci

Vážený pane Bartle,
mám informaci, že Vaše záležitost by měla být vyřešena. Předpokládám, že doklady již máte. Dejte pak prosím vědět, jak jste byl spokojený.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO


Miroslav Bartl

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.7.2021 18:41, před 5 měsíci

Dobrý den, ano malý i velký technický průkaz po měsíci a 10 telefonátech přišel, ale stále čekám na letní gumy, které mám napsané v předávacím protokolu s dodáním do 4.7.2021. Jsem zvědavý, jak se bude tato situace řešit, když jste nesplnili co jste podepsali.

Reakce společnosti

Publikováno
4.8.2021 13:28, před 4 měsíci

Vážený pane Bartle,
Vaši záležitost jsem znovu prověřovala s kolegy z reklamačního oddělení i z pobočky. Dostala jsem informaci, že slíbené gumy již máte. Věc by tedy měla být vyřešena. Dejte pak prosím vědět, jak jste byl spokojený.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2021 18:00, před 2 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Miroslav Bartl

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.9.2021 22:29, před 2 měsíci

Hodnocení:

Komentář: To co má trvat 10 dní trvalo více jak měsíc a několik telefonu a návštěv pobočky.