Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#51356Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

28 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.06.2021, před 3 měsíci

Jitka Hovězáková

Znění stížnosti

Reklamovali jsme v servise HECHT sekačku, kterou přítelkyně zakoupila přes internet 30.8.2019, protože bez výstrahy třeba nějakého hučení apod. najednou přestala sekat a jen rachotila. Reklamaci neuznali s tím, že: "Bylo zjištěno zadřené ložisko vlivem koroze, provozováním stroje se zadřeným ložiskem znehodnotilo šasi stroje. Ložiska jako spotřební materiál jsou ze záruky vyloučeny. Oprava není rentabilní." S tím jsme nesouhlasili a poslali email, že když tedy není oprava rentabilní, tak chceme vrátit peníze. Servis opět odepsal totéž, přidal ještě, že to, že ložiska jsou spotřební materiál, je napsané v návodu. Předchozí sekačka je menší a nemáme už k ní koš, sekala asi 20 let a opět s ní sekáme, protože nová nevydržela ani záruční dobu. Obrátil jsem se tedy na infolinku dTest a tam mi poradili napsat sem.


Produkt

HECHT1434 sekačka elektrická


Požadované řešení

Protože servis napsal, že cena opravy by překročila hodnotu nové sekačky, požadujeme vrácení kupní ceny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2021 13:34, před 3 měsíci

Uplatnit práva z vadného plnění není možné, pokud je vadou opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pokud však vytýkaná vada nesouvisí s opotřebením věci, je za tuto vadu odpovědný prodávající.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
28.6.2021 16:58, před 3 měsíci

Dobrý den, velice si vážíme, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek HECHT 1434, Elektrická sekačka a je nám velice líto, že s ním nejste spokojeni. Vzhledem k uvedeným informacím ve Vaší stížnosti si dovolíme reagovat poněkud obecněji. Na ložiska, která jsou běžně označována jako spotřební materiál se záruka skutečně nevztahuje tak, jak je také uvedeno v návodu k použití tohoto výrobku v odstavci o záruce na výrobek. Nárok na vrácení kupní ceny nevzniká tím, že by cena případné opravy překročila hodnotu nového výrobku. Pokud byste měli zájem o placenou opravu výrobku, tak jej může podat do opravy na našem nejbližším servisu. Veškeré kontakty jsou uvedeny na našich internetových stránkách. S pozdravem, Zákaznický servis, HECHT MOTORS s.r.o.


Jitka Hovězáková

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.6.2021 22:43, před 3 měsíci

Nemůžeme být s výrobkem spokojeni když nefunguje. Nárok na vrácení kupní ceny vzniká tím, že jste ho do 30 dnů neopravili a vrátili ho neopravený. Zamítáte reklamaci protože závadu způsobilo vadné ložisko, na které se záruka nevztahuje, jelikož je to spotřební materiál a že cena opravy by přesáhla cenu sekačky nové. S důvodem zamítnutí nesouhlasíme- sekačka je vadná, je v záruce a ložisko nejde uživatelsky vyměnit a ani se v záruce měnit nemá. Zatím všichni, se kterými jsme o tom mluvili, považují zamítnutí reklamace za nesmysl a radí oslovit znalce. Sekačka je dimenzovaná na 500m2 a sekala méně než 300m2, za ten rok a něco ani ne 10x. Rozhodně se s tím nehodláme smířit a žádáme nápravu, buď vrátit kupní cenu, nebo opravit.

Reakce společnosti

Publikováno
20.7.2021 16:36, před 2 měsíci

Dobrý den, je nám líto vzniklé situace, ale ze strany HECHT MOTORS s.r.o. nedošlo v tomto směru k pochybení. Reklamace může být vyřízena zamítnutím tak, že je spotřebiteli vydáno v zákonné lhůtě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Vždy se snažíme najít řešení tak, aby byli naši zákazníci plně spokojeni. Bohužel v tomto případě Vám ale musíme sdělit, že nevznikl nárok na provedení této opravy v rámci záručních podmínek nebo na vrácení kupní ceny za tento výrobek. Děkujeme za pochopení. S pozdravem, Zákaznický servis, HECHT MOTORS s.r.o.


Jitka Hovězáková

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.7.2021 20:46, před 2 měsíci

Toto jistě není pravda. Sekačka musela být vadná, protože 20 let stará a menší sekačka, ve které je jistě také ložisko, to zvládá, akorát to trvá déle, protože je menší. Trváme nyní na vrácení peněz a bohužel nám asi nezbyde, než vést spor pomocí znalce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2021 10:21, před 2 měsíci

Děkujeme stranám za součinnost. S ohledem na výše uvedená vyjádření je zřejmé, že dosažení smírného řešení sporu skrze tuto platformu není možné. Z tohoto důvodu jsme nuceni stížnost uzavřít.