Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:487
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 182 stížnostech.

#51367Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 5 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2021, před 6 měsíci

Jitka Žroutová

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 6.2.2021 jsem si koupila automobil Mercedes A s automatickou převodovkou, v té době jsem nebyla majitelka ŘP, automobil mi byl ukázán aniž bych ho řídila, tudíž jsem nemohla poznat, zda je již vadná převodovka ani cokoliv jiného, naopak mi bylo sděleno, že je ve výborném technickém stavu. Asi po měsíci, kdy jsem si zkoušela na parkovišti řídit auto, mi začal zlobit startér, nechala jsem si ho také vyměnit, ano tady bych uznala, že odpovídá míře opotřebení, ale pak začala mi svítit kontrolka motoru. Auto se dostalo do nouzového režimu, po týdnu kontrolka zhasla. Stalo se to celkem třikrát. Stále nouzový režim a bouchání při řazení. Přesto jsem tomu nevěnovala pozornost, v dubnu mi bratr odvezl auto do servisu na přezutí pneumatik, automechanik si všiml, že je auto hlučné, udělal diagnostiku a řekl mi, že je špatná převodovka, na to mě nikdo při koupi auta neupozornil. Volala jsem do firmy AURES Holding, tam mi bylo sděleno, že si mám nechat odhadnout opravu převodovky. Navštívila jsem tedy jiný specializovaný servis na převodovky, kde mi bylo sděleno, že je to v takovém stavu, že je nutná výměna, opět udělali diagnostiku, skrytá vada. Nechala jsem si převodovku opravit, s tím, že jsem požadovala po firmě AURES Holding proplacení faktury, byť jen částečné, ale moje žádost byla zamítnuta. Autoservis mi dal potvrzení o tom, v jakém stavu si auto převzali, dodala jsem i výpis z diagnostiky. Trvám na skryté vadě a na tom, že prodávající nese odpovědnost za tuto vadu.


Produkt

Mercedes A, typ motoru A150


Požadované řešení

Vzhledem k tomu, že jsem po společnosti AURES Holding nepožadovala výměnu auta ani slevu z kupní ceny, pouze jsem požadovala proplacení faktury, uvítala bych od nich vstřícnější přístup, byť by se jednalo i
pouze o částečnou úhradou faktury.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2021 13:26, před 5 měsíci

Při koupi ojetého vozidla platí, že spotřebitel nemůže reklamovat zboží pro vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podle § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ale i v tomto případě musí vozidlo vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly.

U ojetých automobilů hraje velkou roli při posuzování odpovědnosti za vady obsah smlouvy. Prodávající totiž neodpovídá za vady, na které kupujícího před uzavřením smlouvy prokazatelně upozornil. Také se záruka nevztahuje na vady, které odpovídají opotřebení automobilu vzhledem k jeho stáří či míře používání předchozím vlastníkem. Nelze však do smlouvy uvést velký výčet vad, kterými by snad vozidlo mohlo trpět, a pak tvrdit, že kupující byl na vady upozorněn. Musí se jednat o konkrétní vady a o jejich přítomnosti musí být kupující poučen.

Pokud by se jednalo o skrytou vadu, na kterou nebyl spotřebitel řádně upozorněn, pak by v takovém případě dovození odpovědnosti za vadu bylo možné.

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud by došlo k situaci, že autobazar reklamaci zamítne jako neoprávněnou, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Pokud spotřebitelka uzavřela smlouvu na základně nesprávných (např. výborném technickém stavu vozidla), nebo zamlčených informací, může se jednat o smlouvu uzavřenou v omylu. Vůči společnosti je možné namítat neplatnost smlouvy z důvodu uvedení v omyl o rozhodující okolnosti dle § 583 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jestliže byla spotřebitelka skutečně uvedena v omyl, měla by být uzavřená smlouva neplatná.

V případě podezření na nekalé obchodní praktiky při prodeji ojetých vozů lze podat podnět k prošetření České obchodní inspekci. Pokud dozorový orgán zjistí na základě provedené kontroly, že došlo k porušení zákazu užívání klamavých praktik a byla naplněna skutková podstata správního deliktu dle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, může být prodávajícímu uložena Českou obchodní inspekcí pokuta.

Stížnost na nekalé praktiky může spotřebitelka podat na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI.

Reakce společnosti

Publikováno
8.7.2021 17:16, před 5 měsíci

Vážená paní Žroutová,
záležitost jsem prověřovala s kolegy z reklamačního oddělení. Jak sama uvádíte, závadu jste opravila před tím, než mohla být z naší strany posouzena (bylo potřeba závadu jen nacenit, nikoli odstranit). Reklamaci tak není možné řešit.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.8.2021 10:14, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.9.2021 14:04, před 2 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.