Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:354
Z toho za letošní rok:55
Stále v řešení:20
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51382Vymáhání platby a penále za službu, kterou se vůbec nepodařilo aktivovat

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 měsíce 3 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.06.2021, před 4 měsíci

Pavel Němeček

Znění stížnosti

Na portálu randimenezavazne.cz jsem se v březnu pokusil aktivovat čtvrtletní předplatné na VIP službu. Z portálu jsem byl přesměrován na platební bránu, kterou však platba neprošla, tuším že ani na můj druhý pokus. Okamžitě mi však do e-mailové schránky přišlo oznámení z adresy uctarna@randimenezavazne.cz, že se objevil problém s mojí platbou. Odpověděl jsem tedy na tuto adresu, že problém není na mojí straně (nemohu za to, že banka pravděpodobně na tento účet blokuje platby). Informaci v mailu, že můj účet na portálu je zablokován (placená část nikdy odblokována nebyla) jsem tedy akceptoval s tím, že služba nefunguje a na VIP službu na tomto portálu jsem rezignoval, což jsem v odpovědi napsal.
Moje odpověď na uctarna@randimenezavazne.cz se vrátila jako nedoručitelná, což jsem zjistil až po čase. Naopak ze stejné adresy mi přišlo upozornění o nezaplaceném dluhu a vzápětí i dopis od vymahačské společnosti z Mnichova. Tu jsem požádal o poskytnutí dokladů, na základě kterých po mně něco vymáhají. Poslali screenshot se záznamem mého uživatelského jména na portálu, IP adresou, časem loginu a časem přístupu k platební bráně. Nevím, jestli je vůbec společnost oprávněna tato data uchovávat, pro mne je ale rozhodující, že nepřinesla nic nového. Nerozporuji svoji snahu službu aktivovat, ale přes moje úsilí se mi to nepodařilo. Navíc jsem zjistil, že adresa, ze které chodí upomínky, je pro odpovědi trvale zablokovaná. Až tehdy jsem zjistil, kdo stojí za portálem randimenezavazne.cz. Společnost Paidwings však doposud neodpovídá ani na stížnost na formuláři, který má na svých stránkách (nikde jsem nenalezl jiný kanál pro komunikaci s ní), neodpovídá ani na vzkazy na adrese support@datingcustomercare.com, kterou jsem nalezl v obchodních podmínkách. Na tuto adresu jsem zaslal jednak výpověď (přestože odmítám, že jakýkoliv placený smluvní vztah vznikl), druhak i svoji stížnost na nemožnost službu aktivovat a následnou nekomunikaci. Bez odezvy. Jediný, kde se ozývá, je vymahačská firma z Mnichova.
Na postup jsem již upozornil i vyplněným formulářem zaslaným na Státní sekretariát švýcarského Federálního ministerstva pro hospodářství, na nějž jsem nalezl na Vašich stránkách odkaz.


Produkt

Portál randímenezávazně.cz - neúspěšný pokus o aktivaci čtvrtletní placené VIP služby


Požadované řešení

Nerozporuji svoji snahu aktivovat placenou službu na portálu randimenezavazne.cz. Připadá mi však zcela absurdní, že bych měl platit za to, že se mi službu vůbec nezdařilo aktivovat a její poskytovatel prokazatelně blokoval a blokuje moje snahy ho kontaktovat. Vše uvedené mohu doložit. Požaduji uznání faktu, že k placenému smluvnímu vztahu vůbec nedošlo, a to ne mojí vinou a tím i uznání, že veškeré finanční nároky jsou bezpředmětné, tedy i zastavení jejich vymáhání.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2021 13:47, před 4 měsíci

V případě soudního sporu by společnost musela prokázat, že existuje právní důvod, na základě kterého má právo údajný dluh vymáhat. Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci). Ze zkušeností ostatních spotřebitelů nám není známo, že by se společnost někdy údajného dluhu domáhala soudní cestou.

Doporučujeme však spotřebiteli smlouvu preventivně vypovědět. To lze učinit v písemné formě a zaslat na adresu sídla společnosti (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland), a to doporučeně a s dodejkou, neboť díky tomu bude mít spotřebitel pro případný další spor důkaz o zaslané výpovědi. Ze stejného důvodu doporučujeme si uchovat její kopii.

Dle obchodních podmínek společnosti je pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu nutná písemná forma (faxem na +41 (0) 41 5087019, e-mailem support@datingcustomercare.com, nebo poštou). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, zvolenou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Pokud nebyl spotřebitel v rámci registračního procesu společností řádně poučen o trvání závazku, způsobu jeho ukončení či o ceně, za kterou je služba poskytována, mohl by podle našeho názoru rovněž namítat, že byl společností uveden v omyl o rozhodující okolnosti. Je-li spotřebitel uveden v omyl, je jeho právní jednání neplatné.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.