Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:487
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 182 stížnostech.

#51394Jednání manažera směny ve výkupu vozidel

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 1 den 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
25.06.2021, před 5 měsíci

Zdeněk Choutka

Znění stížnosti

Dobrý den,
11.6. 2021 jsem byl na pobočce v D. Chabrech nabídnout ke koupi moje vozidlo Octavia RZ 3SL 1806. Požadoval jsem cenu 279 000kč, kdy jsem byl ochoten slevit na 270 000 kč. Bylo mi nabídnuto max. 255 000 kč. Do teď bylo vše v pořádku. Chápu rozhodnutí manažera , který měl tento den službu.
Ještě tento den mi volal p. V. (tel.734 395 018) s tím ať přivezu auto zpět do D.Chaber. tentokrát na komisní prodej.
Já jsem souhlasil a 14.6. jsem vůz ve večerních hodinách dovezl.
Na recepci výkupu jsem se ohlásil a sdělil to co jsem se domluvil s p. V., že dám auto do AAA na komisní prodej. Co následovalo do dnes nechápu. Pan směnový manažer se s neochotou přiblížil k okénku, kde mi stručně sdělil, že toto neradi děláte, že musí se ještě někde zeptat a kde si cosi. Po těchto reakcích jsem si chtěl vzít dokumentaci od vozu zpět a odvézt auto jinam. Podotýkám, že jsem pana manažera R. D. upozornil, že jsem vůz přivezl ke komisi oproti telefonátu s p. V., nikoliv z vlastní vůle. Nakonec byla sepsána smlouva a se slovy , že do 4 - 5 dnů bude vůz vyčištěn a vystaven jak na pobočce, tak na internetu.
Dnes je 25.6. a od uzavření smlouvy uběhlo 11 dní a vůz byl do dnes vystaven pouze s ilustračním fotem na Vašich stránkách s popisem.
Vzhledem k tomu , že je ve voze namontován systém aktivní vyhledávání vozidla ( Jablotron) jsem zjistil, že do dnes nebylo s vozem manipulováno rozjel jsem se na Vaší pobočku , abych zjistil co vlastně s vozem je. Na recepci se mě ujal jiný manažer směny a hned začal po autě " pátrat " . Nakonec zjistil, že vůz je odstaven na jakém si exportním place a to nevyčištěné ( i když jsem ještě ten den po uzavření smlouvy zaplatil 3999kč za úklid a nafocení.
Kdybych to nechal být a nerozjel se na pobočku, auto bude stát někde " zapomenuto na exportním place " a budoucí majitel by neměl ani tuchu, že takový vůz existuje. Takto by z toho neměla nic ani jedna strana.
To pan R. neví jaký je postup ohledně komisního prodeje ? Nebo snad mu to bylo dokonce jedno zda bude vůz vystaven nebo ne. Nebo si dokonce Vaši zákazníci musí hlídat , aby bylo vše dle uzavřené smlouvy?
Rozhodně jako kompenzaci prodloužení komisní lhůty nepovažuji za adekvátní.
Doufám, že návrh kompenzace bude oproti stávající jiný a p. R. někdo poučí jak se chovat k zákazníkům a posléze k vozům, které přijme ať už do komise nebo k výkupu.
Co k tomu dodat. Je již na Vás jakým řešením dotáhnete tuto stížnost do konce.
Jen dodám, že chování manažera dnešní směny a manažera p. R. je nebe a dudy.
Děkuji Vám za přečtení a posléze vyhodnocení mé stížnosti a uvážení mé kompenzace.


Produkt

Škoda Octavia RZ. 3SL 1806 / TMBAG9NE1F0186102


Požadované řešení

Jako kompenzaci požaduji zvýšit výkupní cenu z 255 000 kč na 265 000 kč a to z důvodu prodlevy prodeje zaviněné Vašim pracovníkem ( p. R. D.)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2021 13:46, před 5 měsíci

Pokud byla mezi stranami uzavřena komisionářská smlouva, v níž se komisionář (zde podnikatel) komitentovi (zde spotřebiteli) zavázal obstarat pro něj prodej věci, jsou strany povinny se smlouvou řídit. Stejně tak je pro strany zavazující to, co si sdělily před uzavřením smlouvy. Komisionář nesmí komitenta uvádět v omyl o rozhodujících okolnostech, jinak by byla smlouva neplatná (§ 583 občanského zákoníku). Zároveň je komisionář povinen plnit informační povinnosti dle § 1811 občanského zákoníku.

V případě neplnění smluvních povinností má komitent v zásadě dvě možnosti. Buď může komitent požadovat náhradu škody z titulu porušení smluvní povinnosti (§ 2913 občanského zákoníku), přičemž bude muset prokázat, v čem škoda spočívá a jaká je její výše; anebo komitent může komisionářskou smlouvu zrušit. Komitent je oprávněn kdykoli odvolat svůj příkaz (§ 2443 občanského zákoníku; komisionářská smlouva je smlouvou příkazního typu a tato obecná pravidla na ní dopadají rovněž). Výjimka z tohoto "práva úniku" nastává v případě, kdy komisionář již uzavřel prováděcí smlouvu se třetí osobou (pokud ji uzavřel).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
15.7.2021 21:14, před 5 měsíci

Vážený pane Choutko,
děkujeme za Vaši zpětnou vazbu. Práci personálu na pobočce v Chabrech detailně prověříme. Našich zákazníků si vážíme - děkujeme ještě jednou za Váš názor.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.8.2021 12:09, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.9.2021 16:39, před 2 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.