Společnost


ExaSoft Holding a.s.

Počet nahlášených stížností:24
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#51408Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.06.2021, před měsícem

Eva Petříčková

Znění stížnosti

Dobrý den,
v září 2019 jsem na eshopu ExaSoft.cz koupila dva dětské tablety vnoučkům pod stromeček. Protože jsem je nerozbalovala, nemohla jsem je vrátit ve lhůtě 14-ti dnů. Radost z Ježíška byla obrovská do chvíle, než je chtěli použít. Tablety jsou velmi nekvalitní, na display se dá dívat jen pod určitým úhlem, jinak je obraz rozmazaný, tabletům trvá odezva na "kliknutí" i několik minut!
Zkusila jsem je reklamovat, ale ze strany ExaSoftu mi reklamace nebyla uznána, že prý se nejedná o VADU, ale VLASTNOST výrobku. Myslela jsem, že nemám možnost se bránit, obrečela jsem to, ale nechala jsem to tak. Nyní se na jednom tabletu po spuštění obraz zdvojí, rozostří a za chvilku se objeví přes obrazovku dvě svislé čáry. Pak už se nedá používat. Toto jsem nafotila, přiložila do emailu a poslala jsem ho do ExaSoftu s tím, že již požaduji odstoupení od kupní smlouvy pro vadu podstatnou pro používání. Od ExaSoftu jsem však po víc třech týdnech dostala vyjádření cituji: když je tablet málo nabitý, může vykazovat tyto vady, také různé aplikace a hry a celkově používání tabletu může způsobovat různé jevy a stavy! Pokud s tímto nesouhlasím mám podat podnět na Českou obchodní inspekci.
A proto se na vás obracím a s prosbou o pomoc v této věci.


Produkt

Kód produktu: LNC152330 Sér. Císlo: 3 Název produktu: tablet Denver TAQ-70352


Požadované řešení

odstoupení od kupní smlouvy podle občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. protože se jedná o vadu podstatnou ( § 2106 )


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.6.2021 11:39, před měsícem

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

O přijetí výrobku k reklamaci rozhoduje pracovník ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Vyřízení reklamace, jak je uvedeno výše, má proběhnout zásadně do 30 dnů od jejího uplatnění. Ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rozvádí i další povinnosti prodávajícího v souvislosti s reklamačním procesem. Nepřijetí věci do reklamačního procesu bez právně relevantního důvodu je správním přestupkem [§ 24 odst. 7 písm. v) zákona o ochraně spotřebitele], za nějž lze uložit pokutu až 3 mil. Kč [§ 24 odst. 14 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele].

Nebude-li tedy věc do reklamace vůbec přijata - a tedy ani vyřešena do 30 dnů od uplatnění práva z vady - má spotřebitel kromě nároku na odstoupení možnost podat podnět k České obchodní inspekci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
16.7.2021 15:44, před 16 dny

Vážená paní Petříčková,

2 ks tabletu Denver TAQ-70352 jste zakoupila v říjnu 2019 za jednotkovou cenu 1.899 Kč vč. DPH. Tablety jste 3x reklamovala. První reklamaci jsme od Vás obdrželi 15. 9. 2020, dne 1. 10. 2020 byla reklamace vrácena zpět z autorizovaného servisu, dle servisního protokolu se po resetu do továrního nastavení reklamovaná závada neprojevila. Druhou reklamaci jsme od Vás obdrželi dne 2. 6. 2021, z autorizovaného servisu reklamace byla vrácena 24. 6. 2021 se stejným závěrem jako v prvním případě. Tablet jste nepřevzala a obratem ho reklamovala potřetí, tato reklamace je stále v procesu. První ukončená reklamace trvala 16 dnů, druhá 21 dnů. V obou případech jsme vyřídili reklamaci v zákonné lhůtě, o přijetí, průběhu i výsledku reklamačního řízení jste byla řádně informována prostřednictvím mailu i SMS. Po skončení reklamačního procesu Vám byl řádně zaslán reklamační protokol se všemi zákonnými náležitostmi.

Jakkoli je mi líto, že s produkty nejste spokojena, je třeba si uvědomit, že výkon odpovídá pořizovací ceně - jedná se o zařízení vstupní cenové úrovně vybavené slabým procesorem, s minimální operační pamětí. Po téměř dvou letech používání nelze očekávat, že podobné zařízení bude zvládat nové, náročnější aplikace a hry. Problémy, které v popisu reklamace zmiňujete, mohou být také například způsobené nevhodným používáním, třeba když je tablet položený na dece nebo peřině, která brání správnému chlazení.

Prověřil jsem celý postup reklamace a neshledávám v něm žádnou chybu. Musím odmítnout Vaši stížnost jako neoprávněnou. Pokud s našim postupem nesouhlasíte, máte samozřejmě právo a možnost se obrátit na inspektorát ČOI nebo můžete problém řešit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ADR.

S pozdravem
Radim Malchárek
ředitel marketingu


Eva Petříčková

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.7.2021 07:46, před 15 dny

Dobrý den pane Melichárek,
tablety jsem koupila pro vnoučky k vánocům v říjnu. To byl důvod, proč jsem je nevrátila v zákonné lhůtě 14-ti dnů. Byly tři měsíce zabalené ve skříni. S vnoučky nežiji a tak jsem se až někdy v květnu, nebo v červnu, dozvěděla, že "ježíšek" přinesl opravdu velký (odpusťte mi to slovo, ale nenacházím lepší synonymum) "SHIT". Další prodleva byla, než jsem si tablety přivezla k sobě. A od té doby se s vámi jen dohaduji. Na tabletech nikdy kluci nehráli. Takže nikdy neleželi na polštáři, protože se na nich hrát nikdy nedalo. Plně si uvědomuji, že výkon odpovídá pořizovací ceně - že se jedná o zařízení vstupní cenové úrovně vybavené slabým procesorem, s minimální operační pamětí. Ale to pořád neznamená, že nemají fungovat. Vy mi vlastně tvrdíte, že v pořádku, když levnější pračka pere jednu várku prádla dva dny, ale vypere. Je to její vlastnost a já jsem si měla ověřit, že firma, která ji prodává má nespočet špatných komentářů. To jsem neudělala, moje chyba. Chtěla jsem podpořit českou firmu a teď mě to vážně moc mrzí. Měli by jste se stydět, prodávat něco takového. Téměř 2x 2000,- jsou možná pro vás malá, nebo směšná částka. Pro mě ne.
Opět přikládám fotografie displeje. Je z nich jasně patrné, že tablet není v pořádku. Ani v případě, že se v autorizovaném servisu, dle servisního protokolu reklamovaná závada neprojevila. A já stále požaduji odstoupení od kupní smlouvy. A nepřestanu na vás všude upozorňovat, aby už nikdo nenaletěl podvodníkům.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2021 11:05, před 13 dny

K výše uvedeným vyjádřením uvádíme, že pokud prodávající zamítne reklamaci a spotřebitel se zamítnutím nesouhlasí, má možnost kontaktovat soudního znalce.

Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Zároveň uvádíme, že spotřebitel je povinen výrobek používat v souladu s návodem, resp. v souladu s obecně známými zásadami užívání elektroniky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Stížnost jsme s ohledem na vyjádření společnosti nuceni uzavřít.