Společnost


ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#5141Vnucení zboží pod nátlakem důchodci s vážnou duševní chorobou

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.12.2014, před 7 lety

Radek Hanačík

Znění stížnosti

Dobrý den, před nedávnou dobou navštívila maminku mé přítelkyně obchodní zástupkyně společnosti Zepter international s.r.o. u ní doma s tím, že jí nese lahev vína k narozeninám. Maminka mé přítelkyně je invalidní důchodce s vážnou duševní chorobou na kterou užívá silné léky s tlumivými účinky. Její rozhodovací schopnosti a zdravý úsudek jsou díky chorobě a účinkům léků silně ovlivněny. Obchodní zástupkyně jí klamavým způsobem za použití psychického nátlaku vnutila zakoupení Bioptronové lampy na splátky za 47 200,- Kč. Lampa jí má být dodána na konci splacení kupní ceny, tedy v červnu 2016. Rodina to bohužel zjistila až po cca. 20 dnech. Hned po tomto zjištění jsme napsali odstoupení od smlouvy kde jsem celou situaci popsali, popsali jsme zdravotní stav maminky a z důvodu nekalých obchodních praktik od smlouvy odstoupili. To bylo 29.10.2014. Následující týden kontaktovala obchodní zástupkyně společnosti maminku znovu a znovu na ní vyvíjela nátlak aby od smlouvy neodstupovala. Kontaktovali jsme jí a slušně jí požádali aby nechal maminku na pokoji. Znovu jí kontaktovala a znovu na ní vyvíjela nátlak, kdy celou rodinu označila za zlé lidi co jí nechtějí dopřát zdraví a dělají z ní nesvéprávného blázna. To považujeme za naprostý vrchol! Do dnešního dne nám nebyla doručena žádná reakce společnosti. Pouze mamince přišla SMS s upomínkou další splátky.


Produkt

Pioptron PRO1


Požadované řešení

Akceptace odstoupení od smlouvy společností Zepter international s.r.o.. Navrácení 1. splátky tohoto přístroje. Zamezení takovýchto nekalých praktik kdy šmejdi lezou důchodcům do bytu a za záminkou návštěvy a obdarování lahví vína jim vnutí zboží za naprosto absurdní cenu! Okradou je!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.12.2014 12:07, před 7 lety

Pokud je zmiňována duševní porucha, je nutné zvážit dopad této poruchy na platnost smlouvy. Dle občanského zákoníku každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout. Odpovědnost za určité jednání není daná v případech, kdy osoba nemá schopnost jednání posoudit a ovládnout. Dle ustanovení § 581 občanského zákoníku je právní jednání neplatné, pokud jej učiní osoba, která k němu není způsobilá. Neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat. Dopad poruchy na právní jednání by ale musel posoudit příslušný lékař. Skutečně záleží na tom, jakým způsobem ovlivňuje duševní porucha schopnost ovládnout a posoudit své jednání.

Dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm a) občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy od odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud lze odstoupit po převzetí zboží, není zde dán důvod, aby nemohl být použit výklad a maiore ad minus a umožnit spotřebiteli odstoupení i před jeho převzetím. Tento názor potvrzuje i preambule směrnice v b. 40, která je podkladem české právní úpravy. V případě kupních smluv by lhůta pro odstoupení od smlouvy měla skončit 14 dní ode dne, kdy spotřebitel či třetí strana jiná než přepravce, která byla určena spotřebitelem, získá zboží do fyzického držení, přičemž před získáním zboží do fyzického držení by měl mít spotřebitel možnost uplatnit právo odstoupit od smlouvy.


Radek Hanačík

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.1.2015 13:36, před 7 lety

Hodnocení:

Komentář: Společnost od smlouvy odstoupila a vrátila peníze zpět.