Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:487
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 182 stížnostech.

#51428Neuznané odstoupení od objednávky doplňkové služby - Lokátor GS Passive Web EU

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.06.2021, před 5 měsíci

Milena Poláková

Znění stížnosti

Dnes 8.6.2021 jsem od společnosti AAA Auto Aures Holdings a.s. zakoupila auto přes spotřebitelský úvěr u společnosti Moneta Auto.

Při uzavírání smlouvy a doplňk.smlouvy na pasivní střežení s monitoringem v EU - Lokátor mě bylo sděleno, že tuto službu požaduje úvěrová společnost zřídit. K 18.6.2021 jsem úvěrovou smlouvu vypověděla a dostavila se na pobočku, kde jsem auto kupovala a chtěla vypovědět - zrušit objednávku Pasivní střežení s monitoringem od společnosti GlobalSec.

Současně se společností GlobalSec jsem řešila odstoupení a tam mě bylo sděleno i písemně, že odstoupit mohu. Zástupce společnosti AAA Auto ovšem na pobočce v Olomouci mě sdělil, že odstoupit nejde. Žádám o vrácení peněz v plném rozsahu a to 20000kč. Reklamaci u společnosti AAA Auto jsem podala dne 18.6.2021 a do dnešního dne mě nikdo nekontaktoval.


Produkt

Lokátor Basic 2 se službou GS Passive Web EU v hodnotě 20 000 na dobu 12 měsíců, č.fa FVAA1801/211398, zákazník 33739891


Požadované řešení

Žádám o schválení odstoupení od objednávky Lokátoru a vrácení peněz v plném rozsahu 20 000Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2021 13:42, před 5 měsíci

Smlouvu lze zrušit obvykle odstoupením od smlouvy, anebo výpovědí. Jde o dva odlišné instituty, velmi zjednodušeně řečeno se však ve svém hlavním účelu shodují - končí jimi smluvní vztah.

Odstoupit od smlouvy lze buď (i.) ze zákonných důvodů, jimiž jsou např. prodlení ze strany dlužníka nebo možnost spotřebitele odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy uzavřené na dálku (e-shop, přes telefon) či mimo obchodní prostory (podomní prodej), anebo (ii.) ze smluvních důvodů, jež musí být vymezeny ve smlouvě. V zásadě se stranám neklade v tomto směru žádné omezení, mohou si tedy sjednat jakékoliv přiměřené důvody pro odstoupení od smlouvy. Je-li zákonný nebo smluvní důvod pro odstoupení naplněn, může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Odstoupení je jednostranné právní jednání, které nevyžaduje souhlas druhé strany. Musí být však opřeno, jak je uvedeno výše, o řádný důvod.

Pokud jde o výpověď, platí výše uvedené obdobně. Smlouvu lze vypovědět rovněž tehdy, ujednají-li si to strany, anebo stanoví-li tak zákon.

Z obsahu stížnosti nám vyplývá, že spotřebitelka se pokusila odstoupit od smlouvy o poskytování služby "pasivního střežení", přičemž poskytovatel této služby jí tuto možnost písemně potvrdil.

V řešené věci ovšem záleží na tom, zda spotřebitelka uzavírala smlouvu o poskytování této služby přímo s poskytovatelem, resp. zda je mezi poskytovatelem služby (GlobalSec) a spotřebitelkou nějaký smluvní vztah. Pokud tomu tak je a společnost spotřebitelce přislíbila možnost odstoupit, pak v souladu s § 3 odst. 2 písm d) občanského zákoníku a zásadou pacta sunt servanda ("smlouvy mají být plněny a daný slib zavazuje") má spotřebitelka nárok provést odstoupení od smlouvy.

Pokud byla služba zakoupena u jiné, třetí osoby (AURES Holdings a.s.), není slib poskytovatele pro smluvní vztah této třetí osoby a spotřebitele relevantní. Smluvní vztah mezi třetí osobou a spotřebitelem se řídí smluvními podmínkami, které si ujednaly tyto dvě strany.

K reklamaci uvádíme, že musí být vyřešena zásadně do 30 dní od jejího řádného uplatnění, jinak vzniká spotřebiteli nárok na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.8.2021 13:32, před 4 měsíci

Vážená paní Poláková,
záležitost jsem prověřovala s kolegy z reklamačního oddělení. Nelze zrušit pořízení lokátoru. Lze však řešit odstoupení od smlouvy - přímo se společností GlobalSec (které, jak uvádíte, jste již kontaktovala).
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Milena Poláková

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.8.2021 14:16, před 4 měsíci

Vážená společnosti AAA Auto, doporučeně jsem Vám odeslala žádost o odstoupení od objednávky u společnosti GlobalSec a dostala jsem odpověď, že odstoupit od objednávky nemůžu. Společnosti GlobalSec jsem telefonovala i psala mail a mám od nich odpověď, že u nich odstoupit nelze, protože jsem objednávku nesepsala s nimi, ale se společností AAA Auto.
Zrušení objednávky jsem žádala hned po 3 dnech od sepsání osobně na pobočce v Olomouci a tam mě sdělili, že se mám obrátit na GlobalSec. Telefonovala jsem a psala na GlobalSec a tam mě bylo sděleno, že řešit objednávku můžu jen s AAA Auto. Dokonce mě paní napsala, že si mám na AAA Auto dupnout, že by objednávka měla jít zrušit a oni prý s tím problém nemají, jen jsem objednávku neuzavřela s nimi (s GlobalSec).
V objednávce není sepsáno odstoupení a nevím jaké důvody má společnost AAA Auto, že tak lpí na objednávce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2021 13:52, před 4 měsíci

S ohledem na rozporné informace stížnost přeřazujeme zpět na společnost, aby měla možnost se ke komentáři spotřebitele vyjádřit.

Děkujeme stranám za součinnost.

Reakce společnosti

Publikováno
26.8.2021 22:21, před 3 měsíci

Vážená paní Poláková,
Vaši záležitost jsem znovu prověřila s reklamačním oddělením i zástupcem společnosti GlobalSec. Koupi lokátoru zrušit nelze (pokud si v obchodě zakoupíte určitý produkt a nejedná se o online prodej, nelze jej vrátit, ani pokud si koupi později rozmyslíte). Pokud Vám opravdu někdo z GlobalSec napsal, že si máte "na AAA Auto dupnout, že by objednávka měla jít zrušit," prosím o sdělení jména této pracovnice (bude okamžitě sděleno společnosti GlobalSec), neboť Vás mylně informovala.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.9.2021 14:06, před 2 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Milena Poláková

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.9.2021 08:07, před 2 měsíci

Hodnocení: