Společnost


Slevomat.cz, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:43
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#51431Nemožnost využití voucheru

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 24 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.06.2021, před 4 měsíci

Eva Adamcová

Znění stížnosti

V prosinci 2020 jsem u Slevomatu jako vánoční dárek zakoupila dva vouchery na 2 hodinové rounning sushi. Vzhledem k lockdownu nebyla možnost vouchery čerpat a nyní mi Slevomat sdělil,že jsem si neomezenou konzumaci jídla na 2h pro 2 osoby měla vyzvednout u okýnka ( což je nereálné) a že toto info bylo i na voucheru,což je lež.
Jako kompenzaci mi nabízí kredity ,které mohu čerpat jen po 20 % z utracené částky


Produkt

Rounning sushi- 2 hodinová možnost jídla v neomezeném množství


Požadované řešení

Po spečnosti požaduji ideálně vrácení peněz nebo kreditů,které ale budu moci utratit jednorázově.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2021 11:35, před 4 měsíci

Pokud zakoupený voucher spočíval v tom, že spotřebitel měl nárok na neomezenou dvouhodinovou konzumaci v provozovně podnikatele, nelze tuto službu nahradit pouhým vyzvednutím jídla ve výdejním okénku.

Pokud byl smluven časový úsek plnění dané služby, nemůže podnikatel tento sjednaný časový úsek plnění jednostranně změnit nebo zrušit [v zásadě ani tehdy, bylo-li to ujednáno, viz § 1814 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dál jen obč. zák.)]. Čas plnění je jednou ze základních náležitostí každého závazku, jehož obsah lze změnit dle § 1790 obč. zák. v zásadě pouze dohodou, nestanoví-li zákon jinak. Pokud se spotřebitel s podnikatelem na novém termínu nedohodne, má podnikatel povinnost plnit v původně sjednaném termínu. Dohodu může podnikatel iniciovat i skrze § 1764 a násl. obč. zák.

Neposkytnutím smluveného plnění se podnikatel dostává do prodlení. Lze se domnívat, že jde o podstatné prodlení (§ 1977 obč. zák. odkazující se na § 2002 odst. 1 obč. zák.). V případě podstatného plnění může spotřebitel od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozví. Po uplynutí lhůty bez zbytečného odkladu, v níž spotřebitel „původně“ neodstoupil, může spotřebitel odstoupit od smlouvy dodatečně v režimu § 2003 odst. 2 obč. zák., tedy s odkazem na obdobné/opakované porušení smluvní povinnosti (trvajícím prodlením).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
21.7.2021 18:26, před 3 měsíci

Hezký den, paní Adamcová,

děkuji za Vaši zprávu. Omlouvám se za způsobené komplikace. Dohledala jsem si danou komunikaci a vidím, že jste se s kolegyňkou dohodly na navrácení kreditů v plné výši, věřím tedy, že je nyní vše v pořádku.

Děkuji za pochopení a přeji krásný den.
Eliška Kronďáková, Slevomat.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.8.2021 21:42, před 2 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2021 14:07, před měsícem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Z tohoto důvodu jsme nuceni stížnost uzavřít.