Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#51474Ukončení smluvního vztahu a zrušení plné moci.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 16 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.06.2021, před 4 měsíci

Jitka Popová

Znění stížnosti

Dne 9.6.2021 jsem doporučeným dopisem zasílala zrušení plné moci a ukončení smluvního vztahu za mého manžela, který toto podepsal. Do dnešního dne nemám žádné vyjádření o zrušení smlouvy.


Produkt

přihláška k výběrovému řízení č. 5885


Požadované řešení

Urgentní ukončení smluvního vztahu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2021 14:46, před 3 měsíci

Smluvní zastoupení vzniká na základě ujednání stran (zmocnitele a zmocněnce). Jedním z důvodů zániku zmocnění je dle § 448 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, i úmrtí zmocnitele.

Smrtí spotřebitele (zmocnitele) zaniká i samotný smluvní závazek. Vycházíme z názoru, že práva a povinnosti účastníka vyplývající ze smluvního vztahu, jsou osobní povahy a vztahují se jen k této osobě. V případě smrti proto nepřecházejí na další osobu.

Tento názor dovozujeme z komentářové literatury, navíc je podle našeho názoru možné analogicky využít i závěry Českého telekomunikačního úřadu a Veřejného ochránce práv, které se rovněž shodují v tom, že jsou-li práva a povinnost osobní povahy, závazek smrtí zaniká.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.