Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#51488Nezrušení BEZPLATNÉ plné moci a smluv na odběr energií

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 25 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.07.2021, před 4 měsíci

Eva Vávrová

Znění stížnosti

V listopadu 2019 mě navštívil pracovník, který se představil jako pracovník INNOGY s tím, že dle faktur zkusí srovnat ceny za odběr energií s jinými dodavateli a najde nejlevnějšího. Tento pracovník se mnou před několika měsíci sepisoval novou smlouvu u innogy, takže jsem ani nechtěla vidět průkaz. Přišel ještě se svojí matkou, předložili asi 16 papírů / jedná se o dvě odběrná místa / a já jen podepisovala. Že bych měla čas na přečtení...nepřipadalo v úvahu, vše honem honem. Pracovník porušil zákaz podomního prodeje, čímž jeho akce je. Obecní úřad /bydlím v obecním bytě/ an domovních dveřích vylepil ceduli, kde zakazuje podomní prodej. Již několikrát jsem psala na centr.výběrové řízení...nikdy mojí žádosti nevyhověli...jedině se sankcemi.


Produkt

jedná se o odběrné místo LEDCE č.51 a Skopalíkova 3776/35 Brno, obě jsou na jméno Eva Vávrová, bytem Skopalíkova 3776/35 Brno 615 00 Jedná se o odběr plynu a el.enrgie ....pochopitelně byla vybrána LAMA energy a.s.


Požadované řešení

Žádám BEZPLATNÉ zrušení plné moci a smluv za energie u uvedených odběrných míst. Bylo slíbeno, že ceny u nového dodavatele budou výhodněkší, nižší...což není pravdou, dosavadní odběratelé nabízí levnější ceny.
Děkuji Eva Vávrová


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2021 14:11, před 4 měsíci

Pokud se pracovník společnosti vydával za zástupce jiné společnosti, spotřebitel by mohl namítat neplatnost smlouvy. Platí totiž, že v případě, kdy spotřebitel jedná v omylu o rozhodující okolnosti, je jeho právní jednání neplatné dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Mimo namítání neplatnosti je možné využít možnost odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Pro úplnost dodáváme, že dle § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitel (v řešené věci za spotřebitele zmocněnec) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (tj. smlouvu s dodavatelem), má spotřebitel ze zákona možnost smlouvu (mezi dodavatelem energie a spotřebitelem) vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce. Toto právo smlouvu bez sankce vypovědět je podmíněno tím, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem či mimo obchodní prostory dodavatele.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.