Společnost


BAŤA, akciová společnost

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#51530Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

26 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.07.2021, před 26 dny

Radka Kuželová

Znění stížnosti

Dne 30.11.2020 jsem online na webových stránkách koupila synovi zimní boty za cenu 999,- Kč (v akci za 759,- Kč). Po dvou měsících používání obuvi mu začalo téct do bot, odlepily se přední špičky. Jelikož jsem sázela při nákupu na kvalitu obuvi od společnosti Baťa, myslela jsem, že synovi boty vydrží déle a bude je dál používat. Dne 5.3.2021 jsem boty reklamovala s tím, že nesplnily mé očekávání, že záruční doba je 2 roky a ne 3 měsíce. Požadovala jsem vrácení peněz. Reklamace mi byla zamítnuta s důvodem mechanického poškození, s čímž vůbec nesouhlasím a ráda bych to řešila dále.


Produkt

Dětská obuv, zimní, lepená, koženka/textil, kód 4916667


Požadované řešení

Chtěla jsem vrátit peníze, protože životnost bot 3 měsíce je absurdní. Je to šmejd!!!!! Jsem firmou Baťa velmi zklamaná a asi už si od nich příště nic nekoupím. Prosím o vrácení peněz. Mohu připojit fakturu a reakci na moji reklamaci pro upřesnění.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2021 15:03, před 24 dny

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.