Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#51677Neoprávněné stržení poplatku 2394,-

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 14 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.07.2021, před rokem

Josef Franc

Znění stížnosti

Dobrý den ,
v roce 2019 jsem se u společnosti C-DATE registroval a posléze aktivoval i prémiový účet , jeké bylo pro mě zklamání, když jsem se pak nemohl znovu do svého nově registrivaného účtu přihlásit , tak na doporučení jsem poslal poštou na adresu společnosti :Interdate S.A.
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg
Fax: 0042 022 720 49 26
žádost o zrušení mého účtu , mám schovaný i ústřižek z české pošty , bohužel jaké bylo pro mě překvapení ,když jsem zjistil že společnost C-DATE mi neoprávněne strhává peníze z účtu stalo tak 3x celkově ,mě neoprávněně strhli již 9576 Kč , na Vašich stránkách jsem na ně objevil email zdenek.vencl@c-date.com na který jsem zareagoval a chtěl jsem urgovat svůj problém , bohužel přišla mi odpověď že chtějí znát všechny podrobnosti účtu , tak jsem jim je zaslal pak jsem urgoval vrácení peněz načež na to společnost nereagovala a poslala mi jen , že mi ruší prémiový účet , když jsem jim poslal oskenovaný ústřižek z české pošty o zrušení účtu z roku 2019 , přišlo mi že mi kompletně ruší účet, ale opět o vrácení peněz ani zmínka .Bohužel příjde mi to ,jako jasné klamání spotřebitele.


Produkt

C-DATE prémiové členství


Požadované řešení

Vrácení peněz , kompletní zrušení účtu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2021 13:02, před rokem

Nově pro vztah mezi spotřebitelem a podnikatelem platí aktualizované smluvní podmínky. Změna (v některých bodech) těchto podmínek je důsledkem mimosoudního řešení sporu vedeného se společnostmi provozujícími seznamky v rámci projektu www.neferoveseznamky.cz, který byl připraven a organizován spotřebitelskou organizací dTest.

Změna dle preambule Všeobecných obchodních podmínek společnosti dopadá na všechny spotřebitele (viz pasáž „pro všechny zákazníky společnosti Interdate S.A. platí výlučně tyto Všeobecné obchodní podmínky“).

Konkrétně se změny týkají (zejména) automatického prodlužování členství
- informace o automatickém prodloužení je sdělena spotřebiteli srozumitelně během registrace. I nadále ovšem platí, že pokud by bylo ujednání o automatickém prodloužení vztahu obsaženo pouze v obchodních podmínkách (to jsou především ty případy, kdy došlo k registraci před 20. 12. 2020), je vůči spotřebitel neúčinné, což plyne i ze stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013. V takovém případě smlouva zanikla uplynutím doby, na kterou byl závazek původně sjednán, platně prolongována vůbec nebyla, a spotřebitel má povinnost hradit poplatek jen za onu původně sjednanou dobu (např. 1 měsíc), nikoliv za neplatně prolongované období (např. 12 měsíců).
- členství může být prodlužováno pouze na stejně dlouhé období, jaké bylo sjednáno na začátku a cena nebude po prodloužení navyšována [tzn. stál-li jeden měsíc prémiového členství 99,- Kč, musí i druhý měsíc (o nějž je závazek automaticky prodloužen) stát 99,- Kč]

a dále se týkají zjednodušení procesu ukončení placeného členství
- nově je možné členství ukončit kdykoliv – bez výpovědní doby – přímo prostřednictvím webových stránek seznamky (např. v sekci „Nastavení“ v profilu spotřebitele – to však závisí na konkrétní seznamce a jejím „názvosloví“).

Více na https://www.dtest.cz/clanek-8655/uzavreli-jsme-s-online-seznamkami-dohodu-ktera-pomuze-spotrebitelum.

V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírně touto cesto, může spotřebitel kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Pro úplnost dodáváme, že doposud neevidujeme jediný případ, kdy by se společnost rozhodla vymáhat poplatky za vadně provedenou prolongaci smluvního vztahu prostřednictvím soudu. Je to přitom jen soud, kdo může závazně nařídit platební povinnost spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
26.7.2021 11:23, před rokem

Dobrý den, prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště. Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.8.2021 15:17, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2021 17:50, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.