Společnost


Lion Mobile s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#51680XM.cz - chytré hodinky amazfit GTR2 reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.07.2021, před 7 měsíci

Jakub Gerža

Znění stížnosti

Dobrý den,
před 3,5 měsíci jsem zakoupil chytré hodinky Xiaomi amazfit GTR2 v internetovém obchodě XM.cz.
1. reklamace nefunkční displej a odpojování hodinek při přijetí hovoru (základní funkce, kvůli které jsem si hodinky pořizoval byl příjem hovoru) - reklamace vyřízena výměnou základní desky
Po navrácení z reklamace bylo zjištěno, že hodinkám chrčí reproduktor při přijetí hovor.
2. reklamace chrčící reproduktor při volání - reklamace vyřízena výměnou jádra
3.reklamace ihned po navrácení hodinek z předchozí reklamace - u hodinek nešla provést aktualizace. Dále přetrvával problém s odpojováním hodinek při přijetí hovoru.
Do reklamačního protokolu napsáno, že se jedná o 3. reklamaci, 2. opakující se závadu a 4. závadu celkově. Odstoupení od sml. dle par. 2169 odst. 2 občanského zákoníku.
Reklamace neuznána-závada se neprojevila. Toto není možné, protože hodinky se restartovaly při každém pokusu o aktualizaci - nešlo o nahodilý jev.
Nyní natočeno video, že se hodinky stále odpojují.


Produkt

Chytré hodinky Amazfit GTR2


Požadované řešení

Uvedeno již v posledním reklamačním protokolu, že odstupuji od smlouvy a žádám vrácení celé částky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2021 13:06, před 6 měsíci

Pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud (sp. zn. 33 Cdo 2979/2012). Dle jeho rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Zamítl-li prodávající reklamaci, která byla uplatněna po uplynutí 6 měsíců od převzetí věci ve smyslu § 2161 odst. 2 občanského zákoníku a spotřebitel se zamítnutím a uvedenými důvody nesouhlasí, je na spotřebiteli, aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. Takovým spolehlivým důkazem bude posudek znalce z oboru.

Prokáže-li posudek znalce nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.7.2021 16:53, před 6 měsíci

Subjekt nám prostřednictvím e-mailové komunikace zaslal následující vyjádření:

"Všetkým zúčastnením prajem krásny deň.
Ďakujeme za možnosť sa vyjadriť k danej reklamácií. Pravdepodobne to zoberiem v bodoch, aby to bolo prehľadnejšie.

1. Prvá reklamácia SL-1355/2021 – uvedená závada nefunguje LCD, po ukončení hovoru sa musia opäť spárovať s telefónom.
- Vyjadrenie servisného strediska : Závada sa prejavila, oprava prebehla pomocou výmeny základovej dosky. Pri výstupnom teste sa už vada neprejavovala.

2. Druhá reklamácia SL-1568/2021 – opäť uvedená tá istá zavada, LCD nefunguje a po ukončení hovoru sa musia spárovať s telefónom.
- Vyjadrenie servisného strediska : Závada sa prejavila, oprava prebehla vymenením za čisto nový kus hodiniek.

3. Tretia reklamácia SL-1800/2021 – uvedená závada, že sa hodinky nedajú aktualizovať, stále problém, že sa po ukončení hovoru musia opäť spárovať s telefónom.
- Vyjadrenie servisného strediska: Po kompletnej diagnostike sa závada neprejavila.

- Uistite sa, či sa hodinky párujú do správnej aplikácie ZEPP a v nej máte povolenú funkciu „volanie cez hodinky“ – ktoré dodatočne musíte mať spárované aj cez Bluetooth, presne podľa návodu v aplikácií. Je tam celý postup na spárovanie hodiniek s aplikáciu v telefóne.

- Celý tento postup sme zákazníkovi nafotili a popísali v montážnom liste, na fotodokumentácií je vidieť, že hodinky ak sa nakonfigurujú správne, tak fungujú bez problémov. Preto tam bolo vyjadrenie strediska : popisovaná závada sa NEPREJAVILA.

V tomto prípade naše servisné stredisko chybu nespravilo, keďže závada uvádzaná zákaznikom neprejavila, nedá sa považovať reklamáciu za opodstanenú, keďže zákazník zjavne nevie korektne spárovať hodinky s aplikáciou v telefóne."

Výše uvedené stanovisko doplnil podnikatel fotografiemi pořízenými při provádění třetí reklamace.

Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme, neboť podnikatel setrval na zamítavém stanovisku, přičemž spotřebitel pravděpodobně s tímto stanoviskem nebude souznít. Proto se domníváme, že dosáhnout smírného řešení není možné a stížnost uzavíráme bez dosažení dohody.

Stranám děkujeme za součinnost.