Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:98
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#51704Smartonix podvádí - prodává repasované telefony jako nové

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 26 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.07.2021, před 2 lety

Dalibor Pech

Znění stížnosti

Dobrý den, pozor na tuto společnost, prodávají repasované zbastlené telefony jako nové. Reklamace bude obtížná, jsou to s.r.o. s jednateli ve Vietnamské socialistické republice nebo Rusku. Pozor - pozitivní recenze na heureka.cz apod. si píšou sami. Chci tímto varovat všechny kdo by uvžoval o koupi telefonu od nich, mám vlastní zkušenost.


Produkt

Podvod spočívá v klamání zákazníka, kdy je repasovaný telefon prodáván (i zabalen) jako nový


Požadované řešení

Chci vrátit peníze za nákup a repasovaný telefon nechci opravovat ani znuvu repasovat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2021 15:50, před 2 lety

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo prodávajícím inzerovány, jedná se o vadu. Má-li věc vady, může spotřebitel v daném případě požadovat dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud by smlouva byla uzavřena distančním způsobem, měl by spotřebitel také dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2021 13:46, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.