Společnost


Progress mode s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#51771Nevrácení peněz za stornovanou objednávku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 21 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.07.2021, před rokem

Kristína Cordes

Znění stížnosti

V polovině května jsme objednávali na eshopu na internetových stránkách www.slapacikolo.cz součástku na kolo v hodnotě 5.201 Kč. Zboží jsme uhradili přes Paypal. Následně jsme obdrželi potvrzení objednávky pod číslem 190311729. Zboží se v čase objednávky nacházelo skladem. Po potvrzení objednávky už skladem nebylo. Po dvou týdnech začala emailová komunikace s prodávajícím s otázkou kdz nám bude zboží doručené. Prodejce odpověděl že až za 14 dnu bude zboží k nám doručené. Bohužel se tak nestalo a znovu jsme obchod kontaktovali. Odpověděli že kvuli vysoké poptávce zboží na trhu nám mohou zboží doručit až za skoro další měsíc. Z tohoto dúvodu jsme dne 16.6.2021 na vlastní žádost požádali obdchod o stornování objednávky a vrácení finanční částky na Paypal účet. Po této žádosti přestal obchod s námi komunikovat. Potvrzení o storno objednávce přišlo až dne 23.6.2021. Bohužel nám ale finanční částka nebyla vrácená. Komunikace od obchodníka se změnila na arogantní a urážející. Žádali jsem několikrát slušně o vrácení peněz jinak bychom museli případ otevřít přes Paypal. Bohužel nepřišla žádná odpověď a tak jsme případ otevřeli na Paypal. Obchodník se ozval s tím že máme počkat až se případ uzavře na Paypal. Ani i přes to se nám finanční částku nepodařilo navrátit. Znovu jsem obchd požádali o vrácení peněz s čím nám odpověděl že Paypal není v jejich kompetenci a peníze nám tak nadále odmítají vrátit. Dál už s námi odmítají komunikovat.


Produkt

bySchulz G.2 LT, 31,6mm, 380mm, 100-130 kg


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2021 14:29, před rokem

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2021 15:07, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.