Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#51776Neoprávněné jednání

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 25 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.07.2021, před 3 měsíci

Jaroslav Podrabský

Znění stížnosti

Smlouva z1.11.2019 č045399- zrušena 8.11.2019-potvrzení odstoupení od smlouvy12.11.2019.
Dopis z 8.7.2021- skoro po třech letech, byl jsem , přhláška, zařazen do výb. řízení, bylo úspěšné- byla sjednána smlouva.
veškeré písemné materiály podepisoval Ing.Vlastimil Zimák- člen představestva.
Na muj email, nikdo neodpovídá, zásadně nesouhlasím ,aby, někdo z Prosecké ulice sjednával smlouvy po třech letech po zrušení smlouvy.
Součastný dodavatel vyhrožuje vysokou pokutou.
Je to potřeba ihned řešit- telefon na proseku nikdo nebero, je nedostupný.
Podrabský Jar. - Blansko


Požadované řešení

Okamžitě zrušit Vámi vybraného dodavatele energií


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.7.2021 13:43, před 3 měsíci

Pokud jde o odstoupení od smlouvy uzavřené se zprostředkovatelem "energetické soutěže", je možné odstoupit od této smlouvy, pokud byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu zprostředkovatele spotřebitel vyžádal či nikoliv), ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit zásadně do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, k jehož účinnost není třeba, aby bylo druhou stranou (zprostředkovatelem) akceptováno. Je však nutné, aby bylo odstoupení druhé straně oznámeno. K tomu postačí, pokud ho o něm spotřebitel dostatečně adresným způsobem zprostředkovatele informuje. Primárně tak lze učinit doporučeným dopisem (Lannova 2061/8, Praha, 11000), nicméně lze využít i e-mail, který společnost uvádí jako svůj kontaktní.

Jestliže spotřebitel od smlouvy řádným způsobem odstoupil, závazek mezi ním a zprostředkovatelem zanikl ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy. Rovněž je vhodné odvolat plnou moc, jestliže tato nebyla součástí smlouvy, od které spotřebitel dle svých slov již v minulosti odstoupil.

Zanikl-li závazek, může spotřebitel požádat společnost o vyřazení jeho osobních údajů z její databáze. Dle nařízení GDPR je společnost oprávněna zpracovávat údaje jen ve vymezených případech. Nejedná-li se v řešené věci o nějaký z těchto předpokládaných případů, je společnost povinna údaje vymazat. Za tímto účelem je rovněž možné kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný na www.uoou.cz).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.