Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:207
Z toho za letošní rok:99
Stále v řešení:28
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 30 stížnostech.

#51778POPLATEK-NEOPRÁVNĚNÝ

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.07.2021, před 2 měsíci

Marta Veselá

Znění stížnosti

Dobrý den, nechápala jsem a stále nechápu váš požadavek na nějaký poplatek,ve všech e-mailech od vás jsem byla ujištována ,že pokud nebudu dražit mám vše zdarma ! 7.4.02021 jsem žádala o info na dražbu a musela jsem se registrovat !! Chci odstoupit od smlouvy bez nutnosti platit neoprávněný poplatek za registraci. Tento poplatek činí 5.000Kč. Veselá Marta


Produkt

POPLATEK ZA REGISTRACI


Požadované řešení

Chci odstoupit od smlouvy bez nutnosti platit neoprávněný poplatek za registraci. Tento poplatek činí 5.000Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2021 14:54, před 2 měsíci

Podnikatel je povinen spotřebitele informovat o ceně nabízené služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy [§ 1811 odst. 1, 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele].

Nejvyšší správní soud opakovaně uvedl, že „informace o ceně musí být spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014-22 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2018, č. j. 9 As 32/2018-31).

V tomto konkrétním případě je spotřebitel nucen učinit ke zjištění ceny další úkon(y). Z tohoto důvodu, v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu citovanou výše, se domníváme, že spotřebitel není poučen o ceně služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem.

Kromě toho, úkon, který spotřebitel musí učinit, spočívá ve vyhledávání ceny v aukčních podmínkách, tedy v dokumentu umístěném mimo smlouvu hlavní („hlavní smlouvou“ je v tomto případě registrační formulář). Odkazuje-li smlouva hlavní (tj. v tomto případě registrační formulář) na nějaký externí text, který má upravit práva a povinnosti stran, je tento externí text nutné považovat za obchodní podmínky. Ústavní soud přitom výslovně zakázal možnost sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu (nález Ústavního soudu 11 ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11). Při využití logických argumentů lze dojít k tomu, že pokud je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu, tím spíše je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách cenu služby. Obchodní podmínky mají dle Ústavního soudu „sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru.“ Ujednání o ceně služby jistě není ujednáním technického a vysvětlujícího charakteru, právě naopak – jde o jedno z nejpodstatnějších smluvních ujednání.

Pokud jde o informování spotřebitele o tom, že „registrace je zpoplatněna dle platných Aukčních podmínek a ceníku – zde“, je sice toto informování provedeno ve smlouvě hlavní (tj. v registračním formuláři), nicméně občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele i cenové předpisy vyžadují informování o ceně, nikoliv pouze informování o možném placeném charakteru služby.

Pokud jde o rozsudek okresního soudu v Hradci Králové, na nějž se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_soud.html), je tento rozsudek soudu nejnižší instance závazný pouze pro konkrétní strany sporu. Nad to se v tomto rozsudku vůbec neuvádí, že byla splněna informační povinnost ohledně ceny. Naopak, dokonce se v něm uvádí, že spotřebitel „měl možnost požadovaný poplatek neuhradit, pokud s ním nesouhlasil.“

Pokud jde o stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, na které se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) a z kterého jsme i my při posuzování těchto konkrétních sporů do značné míry vycházeli, obdrželi jsme k 15. 4. 2021 vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, které stanovisko krajské pobočky vyvrací. Stanoviska krajského inspektorátu proto již nejsou aktuální.

Z tohoto důvodu v současné době již neexistuje relevantní zdroj, ze kterého by bylo možné dovodit, že tento „model informování o ceně“ je souladný se zákonem. Spotřebiteli proto podle našeho názoru registrací nevzniká povinnost k úhradě registračního poplatku, a to bez ohledu na to, kdy se ke službě zaregistroval.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
21.7.2021 20:42, před 2 měsíci

Dobrý den paní Veselá, můžete zde zveřejnit text emailu, kde Vám tvrdíme, že jsou naše služby zdarma a to v rámci exekuční dražby, popř. služby insolvenční nemovitosti. Vaše tvrzení je lživé. Prosíme Vás, dokažte co zde ve veřejném prostoru tvrdíte. Děkujeme Vám. Na chybné názory dTestu reagujeme v předešlých stížnostech, tam si můžete přečíst naše tvrzení založené na soudních rozhodnutích, faktech a skutečnostech, nikoli na domněnkách jako v případě dTestu. Děkujeme za doložení Vašeho tvrzení.


Marta Veselá

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.7.2021 07:52, před 2 měsíci

Dobrý den, opakuji že jestli chci u vás vědět více o nemovitosti MUSÍM se registrovat o 5.000 kč ani slovo a že jsem to neviděla svědčí i ostatní stížnosti a že jich je-----https://email.seznam.cz/?hp#archive/56791--na této stránce od vás všechny body a hlavně č.7. Jak jsem se dočetla v soudních rozhodnutích výsledek platí vždy pro konkretní připad. Strašné jednání!!!Veselá Marta

Reakce společnosti

Publikováno
22.7.2021 08:34, před 2 měsíci

Dobrý den paní Veselá, ano, pokud chcete využívat naše služby musíte se registrovat, pracujeme pouze pro registrované a platící klienty, na tom není nic divného. Ano, soudní rozhodnutí hovoří 100% v náš prospěch, tedy proč bychom měli něco na registrační cestě měnit ? Stížností je minimum, ročně vyřešíme cca 52 700 dotazů od žadatelů (jsme schopni prokázat), tedy opravdu počet stížností je minimální. Bohužel, vždy a všude existuje určité nepozorné procento lidí, kteří nejednají zodpovědně a poté se snaží "hodit" vinu na někoho jiného. Paní Veselá, ruku na srdce, podívejte se ještě jednou na registrační cestu na našem webu a opravdu tam nevidíte velkým písmem, tučně zvýrazněnou informaci ZPOPLATNĚNA dle ceníku - zde ? Opravdu ji tam nevidíte ? Prosíme Vás o upřímnou a pravdivou odpověď. Děkujeme Vám. Nezlobte se na nás, ale Vaše jednání je strašné, nikoli naše, opravdu se nezlobte.


Marta Veselá

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.7.2021 08:54, před 2 měsíci

https://email.seznam.cz/#archive/56774----toto je první kontakt s vámi opravdu nevidím č. účtu kam poslat registrační poplatek ! A mluvte se mnou slušně, nejsem vaše kamarádka !!

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.7.2021 17:14, před 2 měsíci

S ohledem na výše uvedená vyjádření stížnost uzavíráme, neboť dosažení smírného sporu se jeví jako nedosažitelné.

K tomu, že vycházíme z domněnek uvádíme, že vycházíme z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu ČR, stejně tak bereme do úvahy stanovisko ústředního orgánu České obchodní inspekce, podle nějž společnosti nevzniká nárok na zaplacení registračního poplatku.

Máme k dispozici dvě soudní rozhodnutí, která se zabývají registračním poplatkem ve výši 5 000,- Kč, obě vydal Okresní soud v Hradci Králové. Jedno rozhodnutí je ve prospěch společnosti, jedno je ve prospěch spotřebitele. Tvrzení, že soudy rozhodují 100 % ve prospěch společnosti, je tedy zavádějící. Zdůrazňujeme, že rozhodnutí Okresního soudu v Hradci Králové zakládají práva a povinnosti stran pouze v konkrétním - souzeném - právním vztahu, nikoliv obecně.