Společnost


Alena Miketová

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51799Navrácení finančních prostředků za zrušenou objednávku (více než 14 dní nečinnosti)

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 hodina 18 minut

Detail stížnosti

Publikováno
22.07.2021, před 8 dny

Pavel Kotlík

Znění stížnosti

Dobrý den,

u obchodníka Coolskates.cz (repr. pí A.M. jsem si objednal dne 5.7.2021 brusle FR3 80 za 5030 Kč. Ten samý den jsem požádal o zrušení objednávky. Důvodem bylo zvážení koupě jiného modelu, případně i u jiného obchodu. Ale zpráva byla jasná - zrušit objednávku, tj. vrátit peníze.

Nedostalo se mi žádné odpovědi na e-maily, ani přes jejich webové rozhraní (interval delší než 1 týden). Až na základě telefonického hovoru se mi dostalo rozpačité omluvy, ale s písemným slibem vrácení peněz na účet. Další týden však uběhl v nečinnosti obchodníka. Peníze jsem k dnešnímu datu nedostal - je to více než 14 dní od žádosti o zrušení objednávky. Obchodník nyní nereaguje ani na telefon nebo e-mail.

Nejen, že obchodník blokuje prostředky, za které nevykonal/neposkytl žádné služby. Mám v této chvíli důvodné podezření, že se zde již jedná na hraně zákona. Vím, že DTest nabízí možnost "předžalobní výzvy" a tak volím nejprve tuto cestu.

Děkuji Vám,

Mgr. Pavel Kotlík, Ph.D.


Produkt

Brusle FR3 80, Velikost: 43, množství: 1, Cena za kus : 4 850 Kč, Kód: SSK-FR380-2016/43, poštovné 180 Kč, celkem 5030 Kč


Požadované řešení

Požadované řešení je přirozeně to, aby mi obchodník bez dalšího prodlení a výmluv vrátil moje peníze za zrušenou objednávku. Číslo účtu má a v ostatních e-mailech jsem se vyjádřil jasně.

Je mi krajně nepříjemné o vrácení mých peněz opakovaně žádat - tato zkušenost s coolskates.cz e-shopem je jedna z nejhorších co jsem kdy měl.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2021 10:44, před 8 dny

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2021 11:29, před 8 dny

Spotřebitel nás prostřednictvím e-mailu kontaktoval, že došlo k vrácení peněžních prostředků. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme s dosažením smíru.