Společnost


#yummycake s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51834Zaplaceno, zboží není z www.zerka.cz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.07.2021, před 2 lety

Nikola Vašková

Znění stížnosti

9.7.2021 jsme objednali zboží (4500,-) na udaném eshopu,zaplatili převodem.
10.7.2021 eshop neexistuje,doklad od platby nedorazil,ani jedno tel.cislo nedostupne
takže 10.7.2021 nalášeno na POLICII Čr ,kde si sami vzali pristup do emailu,bankovnictvi ,aby jejich IT vyhledal stopu kam to a ke komu vede...
TAkže spiš at si lidi dávají pozor,nebo jsou tu další at to jdou nahlásit at je vetsí šance šance že se něco vyřeší :-)


Produkt

Pračka ,Whirpool


Požadované řešení

Samozřejmě by jsme chtěli vrátit peníze,jelikož jsme pračku pak koupili jinde.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2021 09:48, před 2 lety

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

V případech, kdy lze usuzovat, že nejde o ojedinělý exces, ale o zaběhnou praktiku prodávajícího, může spotřebitel zvážit podání trestního oznámení. Minimální škoda musí překročit 10 000,- Kč, nicméně škoda se na základě obdržených oznámení sčítá.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel rovněž možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.11.2021 09:43, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.