Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:142
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51858Neúměrně dlouhá dodací doba

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 15 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.07.2021, před 6 měsíci

Kristína Chytrá

Znění stížnosti

Dne 4.5.2021 byla e-shopem rivalenti.cz potvrzena má platba za objednávku z téhož dne. Když jsem 10 dní neobdržela žádné další informace, bylo mi 14.5.2021 k mému dotazu sděleno, že má platba nebyla spárována s objednávkou a mám zaslat potvrzení; zaslala jsem tedy printscreen s potvrzením platby. Následně 1.6.2021 jsem se na e-shop opět obrátila s dotazem, proč nebylo zboží dosud expedováno, resp. proč jsem neobdržela žádné informace o expedici. Prostřednictvím předem naformulované odpovědi (která mi posléze byla zaslána ještě několikrát) mi bylo sděleno, že na odeslání má dodavatel 30 dní, po odeslání pak max. 60 dnů na dodání. Nicméně do dnešního dne mi nebyly podány žádné informace o tom, že by zboží skutečně odesláno bylo. K mému dotazu mi e-shop opět opakovaně zaslal pouze onu zmiňovanou předformulovanou odpověď, v níž je nicméně uvedeno také to, že "V případě, že dodavatel v této lhůtě zboží nevyexpeduje, vyhrazuje si Provozovatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s ust. 8.5 těchto obchodních podmínek" (obchodní podmínky nicméně žádné takovéto ustanovení neobsahují). Zažádala jsem proto o odstoupení od smlouvy, avšak z e-shopu mi opět přišla pouze výše uvedená odpověď. Žádám společnost o okamžité odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Děkuji a jsem s pozdravem. Kristína Chytrá


Produkt

Dámský moderní podzimní trenčkot, barva: fuchsie, velikost: L


Požadované řešení

Žádám o odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.7.2021 13:16, před 6 měsíci

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platila-li spotřebitelka při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitelka využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měla spotřebitelka co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.11.2021 09:56, před 2 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.