Společnost


LUNZO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#51916Odmítnutí vrácení zboží do 14 ti dnů ode dne převzetí

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 měsíců 2 dny

Detail stížnosti

Publikováno
30.07.2021, před 11 měsíci

Dagmar Kaslová

Znění stížnosti

Dobrý den, 10.6.21 jsem na základě vybraného zboží z webové stránky e-shopu fi.LAPERT jsem si objednala cestovní sprchu Cestovní sprcha, Až poté co jsem obdržela doklad o zaplacení - objednávku s fakturačními údaji (s cenou 1129,-Kč jsem souhlasila a zaplatila převodem z účtu na účet společnosti LUNZO s.r.o.), jsem z "faktury zjistila, že se jedná o společnost LUNZO s.r.o.. V obchodních podmínkách spol.LUNZO uvedená nebyla a v obch.podmínkách není uvedena možnost vrácení. Zboží jsem převzala v termínu uvedeném v objednávce. Jelikož zboží neodpovídalo parametrům - voda jen ze sprchy volně vytékala, zboží jsem ve lhůtě 14 dnů doporučeně odeslala společnosti LUNZO,s.r.o. Zbrojnická 229/1, 301 00 Plzeň, včetně formuláře pro vrácení zboží. Bylo mi spol.LUNZO s.r.o, odpovězeno prostř.e-mailu, že mi zboží vrací. Asi bych ho měla odeslat přímo výrobní fi.v Číně, Singapur..., ale zaplatila jsem spol.LUNZO , s.r.o.? Vím je to moje chyba ale zavádějící informace e-shopu Lapert, až po objednání Lunzos.r.o., mi nenapadlo že zboží nemohu vrátit u spol.u které si zboží objednávám.


Produkt

Cestovní sprcha, doba provozu 60 min, doba nabíjení baterie 2-5 h, rozměry čerpadla: 3 x 8 x 6 cm, rozměry sprchové trysky: 19 x 6,5 x 3,5 cm, délka hadice: 1,8 m, mariál plast, napětí: 3,7 V, proud: 2,5 A,baterie: 2200 mAh, průtok vody: 2,5 l / min, způsob nabíjení: kabel USB,obsah balení: 1x ruční sprchová tryska, 1x malá tryska, 1x háček, 1x pumpa, 1x hadice, 1x USB kabel, 1x uživatelská příručka.


Požadované řešení

Chtěla bych vrátit peníze a asi nemám na, abych opět posílala zboží do zahraničí (adresa na došlém zboží od....byla nečitelná)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.7.2021 13:28, před 11 měsíci

Společnost LUNZO s.r.o. uvádí, že ve vztazích se spotřebitelem vystupuje pouze jako zprostředkovatel, nikoliv jako prodejce. Uvádí to však pouze v obchodních podmínkách, tudíž je třeba toto ustanovení vyhodnotit jako překvapivé a dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude tedy platit, že je vůči spotřebiteli neúčinné. V momentě, kdy se webový portál tváří jako klasický e-shop a v procesu kontraktace není spotřebitel na fakt, že nejedná s prodejcem, nýbrž pouze se zprostředkovatelem, jasně a srozumitelně upozorněn, není možné podle našeho názoru dojít k jinému závěru, než že jde o překvapivé ujednání. Společnost LUNZO s.r.o. je proto podle našeho názoru, bez ohledu na ustanovení jejích obchodních podmínek, v tomto vztahu prodávajícím.

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
9.8.2021 09:04, před 11 měsíci

Dobrý den, nejprve je potřeba si ujasnit, že společnost LUNZO s.r.o., která je provozovatelem internetové galerie Lapert.cz, zprostředkovává zájemcům (kupujícím) obchody s prodávajícím. Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu a Singapuru. Veškeré informace uvádíme na našich stránkách stručně a jasně. V obchodních podmínkách (konkrétně bod 5.2 - https://www.lunzo.cz/obchodni-podminky/.) je jasně uvedena tato informace: 5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy. Samozřejmě zákazníkům umožňujeme vrácení zboží zpět prodejci. Vrácení peněz v tomto případě není možné, jelikož nelze zboží vracet nám. Z toho důvodu bylo zákaznici zboží vráceno zpět i s vysvětlením. Pro zpětnou adresu a instrukce nás stačilo kontaktovat na email a obratem bychom Vám ji zaslali. Na závěr bych chtěla uvést, že Česká obchodní inspekce nám při své kontrole dala jednoznačně za pravdu, že společnost LUNZO s.r.o. není prodávajícím ve vztahu k předmětu nákupu a odstoupením od smlouvy by jí vznikla majetková újma, nelze tedy vůči této společnosti uplatnit právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 5 odst. 3 zákona a vynucovat po ní povinnost vrátit cenu zaplacenou za nákup. S pozdravem Veselá Leona LUNZO s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2021 11:56, před 9 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.9.2021 01:36, před 9 měsíci


Dagmar Kaslová

Dobrý den, webový portál, který jsem našla se jevil jako klasický e-shop -fi.LAPERT ani mi nenapadlo, že to není prodejce, nýbrž pouze se zprostředkovatel, a ani jasně a srozumitelně nijak před objednáním na tuto skutečnost neupozornil. Takové jednání je velmi matoucí (až poté co jsem obdržela doklad o zaplacení - objednávku s fakturačními údaji (s cenou 1129,-Kč jsem souhlasila a zaplatila převodem z účtu na účet společnosti LUNZO s.r.o.), jsem z "faktury zjistila, že se jedná o společnost LUNZO s.r.o.., nehledě nato, že v obchodních podmínkách spol.LUNZO není není uvedena možnost vrácení zboží. Pravděpodobně o peníze přijdu, ale je to ponaučení, že lze nefér jednáním z lidí dostat peníze za nekvalitní zboží.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2021 08:45, před 9 měsíci

a) Kdo je prodávajícím:
Ujednání o tom, že společnost ve vztahu nevystupuje jako prodávající, ale pouze jako zprostředkovatel, je-li umístěné jen v obchodních podmínkách, je pro spotřebitele neúčinné pro svou překvapivost. Tento závěr opíráme o
- § 1753 občanského zákoníku,

- stanovisko ADR České obchodní inspekce (dostupné z https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2018/09/Vyrozumeni_o_ukonceni_stanovisko_oddeleni_ADR_ze_dne_23.8.2018.pdf) a

- závěr Ústavního soudu ČR, který výslovně uvedl, že "obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru; a naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich v často nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou" (viz nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. I.ÚS 3512/11, ze dne 11. 11. 2013, dostupné z http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3512-11).

Při výběru zboží na portále provozovaném společností LUNZO s.r.o. je u přehledu výrobku doplněn název prodávajícího. Toto sdělení však samo o sobě (tj. bez dalšího vysvětlení), především s ohledem na ostatní faktory (celý portál se tváří jako klasický e-shop) a velikostní provedení (sdělení je několikrát menší než např. informace o ceně nebo produktu) nesplňuje standard jasného a srozumitelného informování dle § 1811 odst. 1 občanského zákoníku, nahlížíme-li na problém optikou tzv. průměrného spotřebitele.

Prodávajícím v tomto vztahu je podle našeho náhledu společnost LUNZO s.r.o., spotřebitel tak může vůči ní uplatňovat právo na odstoupení od smlouvy uzavřené distančně (popsané v našem prvním vyjádření).

S ohledem na to, že komunikace na této platformě rovněž podléhá zákonu o ochraně spotřebitele, žádáme tímto zdvořile společnost, zda by mohla jí citované stanovisko České obchodní inspekce doložit, neboť nám je známé pouze stanovisko ADR České obchodní inspekce (odkaz viz výše), které ovšem obsahuje přesně opačný závěr, než tvrdí společnost.

Za tímto účelem stížnost přeřazujeme na společnost.

b) Vzdání se nároku na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku
Pokud by šlo ze strany společnosti o uplatnění výjimky zakotvené v § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvádíme, že tato výjimka se uplatní výhradně tehdy, pokud:

- spotřebitel poskytl výslovný souhlas k tomu, že mu budou služby poskytnuty v celém svém rozsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- podnikatel sdělil před uzavřením smlouvy spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a

- služby byly spotřebiteli v celém svém rozsahu skutečně v této lhůtě poskytnuty.

Výslovný souhlas není možné dle našeho názoru udělit tak, že spotřebitel paušálně akceptuje obchodní podmínky, v nichž je věta o souhlasu obsažená/schovaná. Takový souhlas totiž zjevně není výslovný.

Děkujeme stranám za součinnost.

Reakce společnosti

Publikováno
30.9.2021 09:18, před 9 měsíci

Dobrý den, zde zasílám vyjádření ČOI:
Pokud jde o kontrolní zjištění spočívající v použití nekalé obchodní praktiky podle § 4 odst. 4
v návaznosti na § 5a odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to jednáním
spočívajícím v nejednoznačném informování spotřebitele o tom, že spotřebitel nemá právo od
smlouvy odstoupit, správní orgán dospěl k závěru, že skutkový stav věci byl při kontrole
spolehlivě zjištěn, na zjištěný skutkový stav však nebyla právní norma správně aplikována. Dle
názoru správního orgánu je z obchodních podmínek zřejmé, že v daném případě uzavírá
spotřebitel s kontrolovanou osobou zprostředkovatelskou smlouvu, na základě které tato
zprostředkovává nákup zboží ze zahraničí. Kontrolovaná osoba tedy není prodávajícím. Podle
§ 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže spotřebitel odstoupit od
smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel sdělil spotřebiteli před uzavřením
smlouvy, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. V ust. 5.2. obchodních
podmínek podnikatel uvedl, že spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy, neboť
kupující žádá, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, tedy ještě před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy. Tímto tedy splnil poskytovatel služby (zprostředkovatel)
svou informační povinnost. Absence výslovného souhlasu spotřebitele s dřívějším plněním,
pakliže byl spotřebitel informován o podmínkách uzavření smlouvy a rovněž o tom, že od
smlouvy nelze odstoupit, neznamená, že spotřebitel nebyl jednoznačně s výše uvedenými
skutečnostmi seznámen. Nelze tedy učinit závěr o tom, že kontrolovaná osoba poskytla
nejednoznačné informace o podmínkách uzavření smlouvy o zprostředkování a dopustila se tak
protiprávního jednání ve smyslu porušení zákazu užívání nekalé obchodní praktiky. V daném
případě nebylo kontrolou prokázáno, že spotřebiteli byly poskytnuty nejednoznačné informace
o podmínkách uzavření smlouvy, tedy že se kontrolovaná osoba dopustila klamavého
opomenutí podle ust. § 5a odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele.
Pokud jde o kontrolní zjištění spočívající v porušení ust. § 5 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o
České obchodní inspekci, správní orgán uvádí dále. Podle ust. § 5 odst. 1 cit. zákona jestliže
inspektor příslušný k plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním
předpisem provádí kontrolní nákup, hledí se pro účely kontroly na jednání kontrolované osoby
a inspektora při kontrolním nákupu jako na uzavření smlouvy. Ust. § 5 odst. 2 zákona stanoví
povinnost inspektorovi oznámit, že provedený nákup byl kontrolní. Podle ust. § 5 odst. 3 lze od
smlouvy podle odstavce 1, která byla uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit
neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena kontrolované
osobě majetková újma. V daném případě kontrolovaná osoba byla v postavení poskytovatele
služby spočívající ve zprostředkování prodeje výrobku zakoupeného prostřednictvím
internetových stránek. Služba byla kontrolovanou osobou poskytnuta, když tato prodej výrobku
zprostředkovala. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba není prodávajícím ve vztahu k předmětu kontrolního nákupu a odstoupením od smlouvy by jí vznikla majetková újma (ve
výši provize, popř. nákladů na dopravu) nelze vůči této dle názoru správního orgánu uplatnit
právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona a vynucovat po ní povinnost
vrátit České obchodní inspekci cenu zaplacenou za kontrolní nákup.
Na základě shora uvedeného rozhodl správní orgán tak, že námitkám kontrolované osoby proti
protokolu o kontrole vyhověl, neboť provedenou kontrolou nebylo v této
souvislosti prokázáno porušení povinností podnikatele stanovených v ust. § 5 odst. 5 zákona č.
64/1986 Sb., o České obchodní inspekci a v ust. § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 2 zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2021 11:35, před 9 měsíci

Děkujeme za součinnost a rychlou reakci. Českou obchodní inspekci oslovíme s žádostí o vysvětlení několika bodů jejího vyjádření a budeme požadovat jeho anonymizovanou originální verzi.

K vyjádření České obchodní inspekce:
1) Česká obchodní inspekce uvádí: "Podle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel sdělil spotřebiteli před uzavřením smlouvy, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V ust. 5.2. obchodních podmínek podnikatel uvedl, že spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy, neboť kupující žádá, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, tedy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Tímto tedy splnil poskytovatel služby (zprostředkovatel) svou informační povinnost.

Absence výslovného souhlasu spotřebitele s dřívějším plněním, pakliže byl spotřebitel informován o podmínkách uzavření smlouvy a rovněž o tom, že od smlouvy nelze odstoupit, neznamená, že spotřebitel nebyl jednoznačně s výše uvedenými skutečnostmi seznámen."

Ve výše citovaném textu Česká obchodní inspekce neuvádí, že spotřebiteli zaniká právo na odstoupení od smlouvy. Česká obchodní inspekce pouze uvádí, že spotřebitel byl s uvedenými skutečnostmi (s nemožností odstoupit) seznámen. Ze znění § 1837 písm. a) občanského zákoníku (resp. ze směrnice, kterou provádí) ovšem jednoznačně plyne, že podmínky pro zánik práva na odstoupení jsou
- dvě [(i.) seznámení/poučení a (ii.) výslovný souhlas] a
- jsou kumulativní (= je nutné splnit obě).

Není-li udělen výslovný souhlas, nezaniká tím právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy. O tom, že není udělen výslovný souhlas ostatně píše i Česká obchodní inspekce, když ve svém vyjádření výslovně zmiňuje "absenci výslovného souhlasu."

2) Nesouhlasíme se závěrem České obchodní inspekce o tom, že "kontrolovaná osoba není prodávajícím" a že takto podstatnou informaci (o tom, že smlouva je uzavírána se zprostředkovatelem, a nikoliv prodejcem) je možné obsáhnout pouze do obchodních podmínek. Máme za to, že tento závěr je v přímém rozporu se závěry Ústavního soudu ČR, který výslovně uvedl, že "obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách mají sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru; a naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich v často nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou" (viz nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. I.ÚS 3512/11, ze dne 11. 11. 2013, dostupné z http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3512-11).

V tomto směru budeme Českou obchodní inspekci s jejími závěry konfrontovat.


Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost se vyjádřit. Naše právní hodnocení zůstává z výše uvedených důvodů nezměněno.

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.10.2021 13:01, před 9 měsíci


Dagmar Kaslová

Dobrý den, moc děkuji za Váš zájem, a prosím Vás o pokračování ve shora uvedené již popsané záležitosti a vyjádření České obchodní inspekce. Děkuji Kaslová D.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2021 17:46, před 8 měsíci

Stížnost necháváme prozatím otevřenou a vyčkáme na sdělení, které nám (věříme) poskytne Česká obchodní inspekce. Ihned po jeho obdržení ho spotřebitelce sdělíme.

Naše právní hodnocení ze dne 30. 9. 2021 zůstává nezměněno.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2022 12:34, před 4 měsíci

Ústředí orgán České obchodní inspekce ("ČOI") se vyjádřilo v tom smyslu, že portál LUNZO s.r.o. ČOI i nadále prověřuje, že jsou aktuálně již v právní moci různě vysoké pokuty a že výše uvedené vyjádření, ač je autentické, je provedeno oblastním inspektorátem v Plzni a nezhodnocuje činnost podnikatele komplexně, ale jde o reakci pouze na jeden spotřebitelský podnět.

Bez ohledu na vyjádření ústředního orgánu ČOI (které však - podle našeho názoru - vyznívá spíše ve prospěch spotřebitelky) i nadále trváme na vyjádření, která jsme ke stížnosti poskytly v minulosti.

Stížnost tímto uzavíráme s nedosažením dohody.