Společnost


Hudla s. r. o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#5202Nefunkční mobil

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 28 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.12.2014, před 5 lety

Tomáš Grund

Znění stížnosti

Ihned po zakoupení při volání zamrzl a musel se restartovat. nehledě na podivné zbarvení displeje a nízkou výdrž baterie.
Chci momentálně reklamovat bohužel není kde. Fakturu jsem ztratil. z internetových stránek se dala vytisknout bohužel internetové stránky nefungují. mám jen emailovou komunikaci ,číslo objednávky a stále nepoškozený mobil v krabičce.


Produkt

HTC desire Z


Požadované řešení

vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.12.2014 12:29, před 5 lety

Zákon nevyžaduje, aby kupující při reklamaci doložil doklad o koupi. Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že u prodejce byla věc zakoupena. To lze např. objednávkou,
výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Spotřebitel má primárně právo na odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může požadovat i dodání nové věci bez vad. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy.

Dle obchodního rejstříku se jedná o stále aktivní subjekt. Pokud není možné zjistit, kde má kupující uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu, reklamaci lze uplatnit (vytknout vadu a zvolit nárok) na adrese sídla uvedené v obchodním rejstříku: Děčín 31, Potoční 27, PSČ 40711.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.7.2015 16:04, před 5 lety

Společnost Hudla s. r. o. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena.
Spotřebitelé mají nadále možnost pokračovat v řešení sporu v občanskoprávním řízení. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.
Změna jednatele (společníka) se promítla v rejstříku ke dni 10. 7. 2014. Tato skutečnost nemá vliv na závazky společnosti.