Společnost


NanoTrend s.r.o.

Počet nahlášených stížností:31
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#5203Nabízení služby, která nebyla poskytnuta

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
10.12.2014, před 8 lety

Lukáš Dziadkowiec

Znění stížnosti

U spol. NanoTrend s.r.o., jsem si objednal infrasnímky budovy. Do dnes nebyla služba poskytnuta. Telefony neexistuji, na emaily nikdo neodpovida.
https://www.facebook.com/podvedeninanotrendem
http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=V&T=21567&O=0&TR=v&rate=0&TN=v&ftxt=&from=21&hpp=20
http://e-petice.cz/petitions/podejme-trestni-oznameni-na-firmu-nanotrend-.html


Požadované řešení

Informovat a varovat případné zákazníky před firmou Nanotrend
Informovat o moznosti pripojit se k hromadne zalobe.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.12.2014 12:19, před 8 lety

Pokud bylo sjednáno datum, kdy měla společnost službu provést, ocitla se společnost nesplněním své povinnosti v tomto čase v prodlení. Nebyl-li čas mezi stranami ujednán, mohl spotřebitel požadovat plnění ihned a poskytovatel služby je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. V tomto případě se tak dle dostupných informací nestalo.

Co se týká prodlení společnosti s poskytnutím služby, spotřebitel může od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v § 1978 občanského zákoníku. Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li věřitel dlužníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li společnost na e-maily, doporučujeme písemnou komunikaci. Projev vůle, který je učiněn vůči nepřítomné osobě, působí až od okamžiku, kdy jí dojde. U poštovní přepravy na rozdíl od elektronické komunikace platí fikce doručení, i když si adresát poštu nepřevezme. Zásliku doporučujeme zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou.

Je-li poškozených více, doporučujeme zvážit podání trestního oznámení. Současně s podáním trestního oznámení je vhodné vznést požadavek na náhradu škody.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2015 14:00, před 8 lety

Vzhledem k tomu, že se nám se společností nepodařilo navázat kontakt, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti. Vzhledem k počtu stížností doporučujeme zvážit podání trestního oznámení.