Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:106
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

46%
54%
Toto skore je založeno na 15 stížnostech.

#52078Odmítnutí plnění z povinného ručení poškozenému

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.08.2021, před 11 měsíci

David Novák

Znění stížnosti

Nahlásil jsem škodu na svém vozidle, kdy z jedoucího vozidla na mé vozidlo dopadl velký kámen. Ten mi poškodil kapotu. Vše jsem zdokumentoval, nechal si vyfotit vozidlo mobilním technikem, který mi řekl ať co nejdříve si nechám vystavit fakturu a tu zašlu. Tak jsem si nechal auto opravit, dodal jsem i video s nehodou, dokonce jsem i video zpomalil aby kámen byl patrnější, na fotografii i zaškrtnul kámen aby byl vidět. Bylo mi to zamítnuté a po stížnosti jsem dostal informaci, že kámen nevidí a že na fotografii je jen šmouha. Likvidátor si vždy ještě dával na čas a vždy poslal informace v nejzazším termínu a to například přesně na minutu.


Produkt

3SF6825 audi a4


Požadované řešení

Vyplacení škodné částky, po 2 měsících telefonátů, emailů, přeformátování videí atd.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.8.2021 14:24, před 11 měsíci

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitel obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Obecně je k mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) u pojištění příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
17.8.2021 07:52, před 10 měsíci

Vážený pane Nováku,

dovolte, abychom reagovali na Váš podnět.

Rádi bychom Vás ujistili, že nemáme zájem odpírat poškozeným jejich nároky. Zákon č. 168/1999 Sb. umožňuje všem subjektům, které mají za to, že byly poškozeny provozem jiného vozidla, uplatnit tento nárok, který musí být také prokázán.

Celou záležitost jsme opakovaně prošetřovali na základě Vašeho odvolání. Důvody našeho rozhodnutí jsme Vám již podrobně sdělili v předchozích vyjádřeních.

V současné době jsme neshledali žádné nové skutečnosti, které by mohly vést ke změně našeho stanoviska.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.9.2021 16:59, před 9 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.9.2021 20:19, před 9 měsíci


David Novák

Společnost stále odpírá skutečnost ohledně škody na voze. Snažil jsem se s pánem sejit nebo video znovu ukázat, ale bylo mi sděleno, že se za žádných okolností se mnou dál nebudou bavit. Chtěl jsem poslat ještě zpomalenější video, též bylo odmítnuto. Pojištovna se dále případem nebude zabývat. Na videu je zřetelné jak kámen odléta, jak jsem zmínil poslal i fotografie. Bohužel nemám jak jinak dokázat, že na videu je kámen když pojišťťovna bude pro jistotu dělat slepou a kámen nazývat šmouhou na videu. Je to pro ně nejlepší řešení, nic nevidím. Snažím se momentálně tedy řešit jak se s nimi sejít, ale pravděpodobně to dopadne žalobou a soudem se společností.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2021 11:49, před 9 měsíci

Jak uvádí i sám spotřebitel, je-li na jeho straně takový důkazní materiál, který je nezpochybnitelný, může se obrátit na advokáta (viz např. databáze dostupná na www.dtest.cz/advokati) a s jeho pomocí se domáhat nároku soudní cestou.

S ohledem na všechna výše uvedená vyjádření stížnost uzavíráme bez dosažení dohody.