Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:142
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#52183Zamitnuta reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 29 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
17.08.2021, před 5 měsíci

Petra Suskova

Znění stížnosti

Dne 17.5. jsem si objednala boty (Dámské elegantní sandály na platformě Jenna - Black A, 38), obj. c. 954519

Po doruceni bot (22.6.) jsem zaslala dodavateli reklamaci a prilozila fotodokumentaci:

- obe boty byly doskrabane
- kvaliata usiti je opravdu mizerna, na to ze jsem za boty zaplatila 839,-
- barva podrazky je svetle bezova a ne tmave hneda jak je uvedeno na fotce

Reklamace mi byla 23.7.zamitnuta s oduvodnenim:

Dobrý den, Vážený zákazníku,

je nám to velice líto, že Vaše reklamace nebyla bohužel ze strany dodavatele uznána. V tomto případě se jedná o finální rozhodnutí ze strany prodejce a i přesto, že jsme dělali vše co bylo v našich silách tak nejsme schopni žádným způsobem ovlivnit rozhodnutí dodavatele.

Vrácení platby tedy není v našich možnostech neboť naše nákupní galerie je pouze zprostředkovatelem zahraničního obchodu, nikoliv přímým prodejcem.

Zasílám vysvětlení dle obchodních podmínek našeho obchodu :

5. Reklamace

5.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním zboží či dodání jiného zboží).

5.2. Provozovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

5.3. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za vadu zboží či za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

Stále tedy ještě můžete zboží zaslat přímo dodavateli pro přezkoumání reklamace :

Shanghai TingYou Trade Co.,Ltd
IČ: 913101163423297705
Caobao Rd 1243-315
PSČ: 200235
Shanghai
CN


Produkt

Dámské elegantní sandály na platformě Jenna - Black A, 38), obj. c. 954519


Požadované řešení

vracení penez


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.8.2021 09:56, před 5 měsíci

Neodpovídá-li dodaná obuv velikostně parametrům uvedeným v objednávce, má dodané zboží vadu a je možné ho reklamovat. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, neujednají-li si strany výslovně jinou lhůtu.

Pokud prodávající reklamaci zamítne, musí v odůvodnění tohoto zamítnutí vysvětlit, proč tak učinil. V této konkrétní věci musí prodávající prokázat, že dodána byla obuv v takové velikosti, kterou si strany ujednaly (tzn., že dodaná věc přesně odpovídá objednávce). Pokud reklamaci zamítl s jiným odůvodnění, zásadně nebude možné takovou reklamaci považovat vůbec za vyřízenou. Nebyla-li reklamace vyřízena řádným způsobem a včas, jedná se o podstatné porušení smluvní povinnosti a spotřebiteli vzniká nárok na odstoupení od smlouvy (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s § 2002 občanského zákoníku).

Odstoupí-li spotřebitel (oprávněně) od smlouvy, závazek tím zaniká a strany mají povinnost vrátit si to, čím původně plnily. Spotřebitel tedy vrací vadnou obuv a prodávající vrací peněžní prostředky.

Prodávajícím je v tomto vztahu společnost Delta Division s.r.o., bez ohledu na překvapivá ustanovení jejích obchodních podmínek, v kterých společnost deklaruje opak (§ 1753 občanského zákoníku ve spojení s rozhodovací činností ADR České obchodní inspekce). Reklamace se uplatňuje zásadně vždy vůči prodávajícímu (§ 2172 občanského zákoníku).

Dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a nabízených služeb, případně i v místě nebo sídle podnikání.

Jako sídlo společnosti jsme dohledali následující adresu:
Milady Horákové 382/75, 170 00 Praha.

Pokud kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel také právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.


Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2021 16:06, před 2 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.