Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#52204Pokuta od LAMA energy

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 28 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.08.2021, před měsícem

Alfréd Kožušník

Znění stížnosti

Dobrý den,
děkuji za vaše vyjádření z 2.8.2021 k vysoutěženému dodavateli LAMA energy.
Smlouvy 0PM 859182400500432146,OPM 859182400704046644,ZG500Z02050595 a
OPM 859182400509844148.

Jsem nucen tyto smlouvy rozporovat,neboť cílem centrálního výběrového řízení bylo vybrat nejlevnějšího dodavatele energií.
Toto se však nestalo.
Můj dodavatel energií Comfort Energy mám cenu 1.150,-Kč za MWh a měs.poplatek 65,-Kč
Vámi vybraný dodavatel LAMA energy má cenu 1.499,-Kč za MWh a měs.poplatek 100,-Kč

Z tohoto důvodu rozporuji cenu,neboť se cítím značně poškozen.
Vrátil jsem se k původnímu dodavateli-Comfort Energy a nato mi LAMA energy poslala pokutu k zaplacení 5.000,-Kč,což mě také poškozuje.

Prosím- i přestože je již po uplynutí 6-ti měsíců-o zrušení dodavatele LAMA energy a následné pokuty,protože po výběrovém řízení platím více,než jsem platil .

Děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

Ve Vratimově dne 17.8.2021

Kožušník Alfréd


Kožušníková Jana


Požadované řešení

Zrušit dodavatele LAMA energy vč.pokuty


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.8.2021 13:43, před měsícem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitel (zde za spotřebitele zmocněnec/zprostředkovatel) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebitelce možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce. Logickým výkladem lze nepochybně dospět k tomu, že lze-li smlouvu vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávek, je možné tuto výpověď provést i ještě před samotným zahájením dodávek.

Co se týče případné smluvní pokuty při ukončení závazku, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Zároveň dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, 33 Odo 469/2006, platí, že ujednání, jehož smyslem je sjednání smluvní pokuty pro případ výkonu práva odstoupení od smlouvy a nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti je absolutně neplatné. Pokud tedy spotřebitel odstupuje od smlouvy na základě zákonných důvodů, nemůže být za výkon tohoto práva sankcionován. Zda je takovéto ujednání součástí obchodních podmínek nebo smlouvy samotné není v tomto případě rozhodující.

Pro úplnost uvádíme, že dozorovou činnost a mimosoudní řešení sporů vykonává, Česká obchodní inspekce u zprostředkovatelů a Energetický regulační úřad u držitelů licence u dodavatelů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci (oddělení ADR). Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Nejzazší možností je zahájení soudního sporu.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.