Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:478
Z toho za letošní rok:47
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 180 stížnostech.

#52229Zamítnutá reklamace skryté závady automobilu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 7 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.08.2021, před 2 měsíci

Daniel Nogol

Znění stížnosti

Dne 24.6.2021 jsem v AAA auto Plzeň zakoupil vozidlo SPZ U64306.
Asi po dvou týdnech provozu se projevila závada motoru rozsvícením žluté kontrolky motoru a snížením výkonu motoru. Závada (P0234:T lak plnění- příliš vysoký tlak, P1405:Permanentní regenerace filtru pevných částic, P0299: Tlak plnění- příliš nízký ) byla diagnostikována a vymazána v autoopravně v Českém Těšíně a poté v Pardubicích. Po návratu z montáže jsem žádal u vás o sepsání reklamačního protokolu skryté závady, která byla dle vyjádření mechaniků pravděpodobně narychlo opravena z důvodu prodeje vozidla bez výměny potřebných komponentů. Bylo mi řečeno že k sepsání tohoto protokolu je nutno předložit výpis z diagnostiky. Tento jsem předložil 23.7.2021 a tentýž den byla sepsán Protokol o reklamaci Ev.č.: 644881, kde jsem žádal o provedení opravy skryté závady prostředky prodejce, nebo kompenzaci provedené opravy. Automobil, který potřebuji nutně k výkonu zaměstnání, je v současné době nepojízdný. Písemné vyjádření jsem obdržel až po sepsání on-line reklamace na: https://www.aaaauto.cz/cz/navod-k-reseni-reklamace/text.html?id=560 a to dnes 19.8.2021 s timto, že se reklamace zamítá.
Nemohu rovněž nechat provést evidenční kontrolu a přepis vozidla, protože mi i přes upozornění, které jsem učinil při sepisování Protokolu o reklamaci a on-line reklamaci, nebyl doposud zaslán Technický průkaz vozidla (od 24.6.!) který má podle údajů v Protokolu o předání číslo : UC551352. Má vůbec toto vozidlo TP?


Požadované řešení

Uznání reklamace skryté závady, provedení opravy vlastními prostředky, nebo kompenzaci provedené opravy. Urychlené zaslání TP vozidla.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2021 12:13, před 2 měsíci

Při koupi ojetého vozidla platí, že spotřebitel nemůže reklamovat zboží pro vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podle § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ale i v tomto případě musí vozidlo vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly.

U ojetých automobilů hraje velkou roli při posuzování odpovědnosti za vady obsah smlouvy. Prodávající totiž neodpovídá za vady, na které kupujícího před uzavřením smlouvy prokazatelně upozornil. Také se záruka nevztahuje na vady, které odpovídají opotřebení automobilu vzhledem k jeho stáří či míře používání předchozím vlastníkem. Nelze však do smlouvy uvést velký výčet vad, kterými by snad vozidlo mohlo trpět, a pak tvrdit, že kupující byl na vady upozorněn. Musí se jednat o konkrétní vady a o jejich přítomnosti musí být kupující poučen.

Pokud by se jednalo o skrytou vadu, na kterou nebyl spotřebitel řádně upozorněn, pak by v takovém případě dovození odpovědnosti za vadu bylo možné.

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud by došlo k situaci, že autobazar reklamaci zamítne jako neoprávněnou, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Co se týče technického průkazu vozidla platí, že jednou z povinností prodávajícího v rámci uzavírání kupní smlouvy je dle ustanovení § 2087 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předání dokladů, které se k věci vztahují. Obzvláště pak doklady potřebné k převzetí a užívání věci, což jednoznačně platí právě pro doklady k automobilu, k tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 25 Cdo 1999/2005. Ustanovení § 2094 odst. 1 dále stanoví že má-li k předání dojít při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení.

Jestliže tak prodávající doklady nedodal, je na místě jej vyzvat, aby tak učinil. Prodávající zároveň odpovídá za případnou škodu, která by takovým jeho jednáním vznikla.

Reakce společnosti

Publikováno
30.9.2021 20:39, před 27 dny

Vážený pane Nogole,
předpokládám, že doklady Vám již dorazily. Mám informaci, že se kolegové znovu zabývali Vaší reklamací. Reklamace byla tedy znovu posouzena a kolegové se Vás opakovaně snažili telefonicky kontaktovat ohledně nového výsledku, bohužel zatím neúspěšně. Prosím kdy budete na telefonu?
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.